16-09-2016

Kwartaalcijfers

Hoewel er negatief was begroot voor het jaar 2016, lijkt het er nu op dat de universiteit het jaar met een positief resultaat af zal sluiten. Dit komt onder andere doordat een aantal faculteiten minder heeft uitgegeven dan begroot en doordat er een extra bijdrage van 17 miljoen vanuit de overheid is toegezegd.

Extra overheidsbijdrage

Voorafgaand aan de begroting voor elk jaar wordt door de overheid een voorspelling van het aantal studenten gemaakt op basis van de demografische groei, de zogenaamde referentieraming. Gedurende het jaar wordt duidelijk hoeveel studenten er daadwerkelijk zijn ingeschreven en wordt deze raming bijgesteld. Universiteiten krijgen dan extra geld en soms moeten ze wat inleveren. Dit jaar kreeg de Universiteit Utrecht 17 miljoen extra. De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht op de verdeling hiervan.

Een groot deel van de extra rijksbijdrage zal het CvB gebruiken om de systematiek van de boekhouding te herstellen. 3 Miljoen zal gebruikt worden als tegemoetkoming aan faculteiten en diensten voor de hogere loonkosten als gevolg van cao-afspraken. Hoewel de U-raad en het CvB beide weten dat het overige geld (5 miljoen) dit jaar niet meer uitgegeven zal worden, moet het toch een bestemming krijgen. Het CvB stelde voor om het in de beleidsruimte te zetten, het wordt dan later gebruikt voor de opstart van projecten en de implementatie van het strategisch plan. De raad heeft ingestemd met de voorgestelde verdeling, maar heeft ook sterk benadrukt dat er meer geld moet komen voor de verlichting van werkdruk. De kans is groot dat een deel van het geld voor het herstellen van de boekhouding aan het einde van het jaar niet gebruikt is en dan opnieuw zal worden verdeeld. De raad en het CvB zullen er dan opnieuw afspraken over moeten maken.

Meatless Monday

Aanhakend op de uitspraak van rector Bert van der Zwaan, over de vleesvrije universiteit, is vanuit de studentgeleding van de Universiteitsraad gevraagd of het CvB bereid is op korte termijn de Meatless Monday in te voeren. Dit duurzame initiatief sluit perfect aan bij de wens van de universiteit om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid. De rector antwoordde dat de horeca tot de portefeuille van CvB-lid Anton Pijpers behoort. Anton Pijpers gaf aan dat de horeca van de UU dit jaar opnieuw wordt aanbesteed en dat duurzaamheid hierbij een belangrijk aspect zal zijn.

Gaudeamus

Als afsluiting van de opening van het academisch jaar werd traditioneel weer het Gadeamus Igitur gezongen. In dit Latijnse dronkemanslied worden gewillige meisjes geprezen. U-raadslid Joke Daemen vroeg namens de personeelsgeleding aan het CvB of deze tekst wel bij de universiteit past. De rector bevestigde dat deze tekst inderdaad niet zo goed bij de koers van de universiteit past, maar hij gaf ook aan dat dit lied behoort tot ons universitair erfgoed. De rector wil zegt bereid te zijn om in gesprek gaan over welke tradities behouden moeten worden en welke niet.