2016-2017

Fréderique Broers

SONY DSC

Ik ben Fréderique Broers, 22 jaar en master student Nanomaterials: Chemistry and Physics. Tijdens mijn bachelor ben ik actief geweest als bestuurslid en als lid bij meerdere commissies van mijn vereniging. Deze ervaringen bevielen mij erg goed en ik wilde graag wat betekenen voor medestudenten en zo ben ik bij de faculteitsraad terecht gekomen.
In de Faculteitsraad zit ik in de commissie Onderwijs en Onderzoek en Studentenzaken (OOS) en ben ik de voorzitter van de commissie Public Relations (PR). In de OOS wil ik streven naar continuïteit van de kwaliteit van onderwijs binnen de faculteit. Binnen de faculteit Bètawetenschappen zitten we met een groot tekort aan onderwijsruimten en dit moet niet ten koste gaan van het onderwijs voor studenten. Daarnaast willen we als commissie dit jaar de opgestarte cursussen voor student-assistenten en PhD’s die lesgeven evalueren en kijken naar verbeter mogelijkheden.
Als voorzitter van de commissie PR wil ik streven naar een grotere bekendheid van de medezeggenschap binnen de Universiteit Utrecht onder studenten en medewerkers. Toegankelijke en duidelijke informatie over wie wat doet en wie waar invloed op heeft is daar onder andere voor nodig. Ook een verbeterde samenwerking tussen de verschillende medezeggenschapsorganen binnen de faculteit, en tussen faculteiten is een doel van mijn raadsjaar. Binnen de faculteit Bèta staan er vaak niet veel mensen op de kieslijst en het lijkt ons als commissie mooi als er dit jaar grotere verkiezingen met gemotiveerde kandidaten zijn.