2017-2018

Angela Melcherts (MA Nanomaterials Science) zit dit jaar namens lijst VUUR in de Faculteitsraad Bèta. Na een jaar lang studentbestuurslid van het Departement Scheikunde te zijn geweest, gaat ze zich dit jaar inzetten binnen de Faculteitsraad van BÈTA. Met een nieuw strategisch plan, een nieuw facultair verdeelmodel en binnenkort een nieuwe decaan is het interessant om te zien waar de faculteit heen gaat. Verder zal ze de vele interdisciplinaire ontwikkelingen binnen onze faculteit nauw volgen, opdat we bruggen kunnen slaan tussen de departementen, maar wel waarborgen dat we sterk blijven binnen onze eigen disciplines. Je kunt haar altijd bereiken op a.e.m.melcherts@students.uu.nl.