Aanbesteding catering

Dit collegejaar verloopt het contract met de huidige cateraar (Sodexo). Dit betekent dat de universiteit opnieuw moet aanbesteden. De partij waarmee een overeenkomst wordt gesloten en de eisen die de UU stelt aan deze partij zijn van invloed op de voedselvoorziening op de universiteit. Ter verduidelijking: dit gaat niet over de koffie- en snackautomaten, maar over de locaties waar Sodexo nu is gevestigd. De universiteitsraad zal een onderzoek doen naar wat studenten belangrijk vinden. Bovendien zal de raad ervoor waken dat de mening van de student wordt meegewogen tijdens het zoeken naar een geschikte cateraar voor de universiteit.