Amke Schoenmaker

Amke Schoenmaker (GKG, Kunstgeschiedenis)
Stichting Art

Commissie: BA Onderwijs (BAO)
Functie: werkgroep raadsuitjes
Portefeuille(s): (inter)facultair en landelijk contact (LOF), BA onderwijs
E-mail: amke@verenigingvuur.nl

Amke ons Vlamke, zo staat deze vrolijke dame ook wel bekend binnen de fractie sinds de verkiezingsperiode. Door haar enthousiasme heeft ze een voorkeurszetel binnen de faculteitsraad gekregen. Ze houdt zich graag bezig met het leggen van contacten zowel binnen als buiten de faculteit. Daarnaast zorgt ze er ook voor dat het raadswerk ook een beetje gezellig blijft door leuke activiteiten te organiseren.