Studentenwelzijn

Er is in toenemende mate zorg over de mentale gezondheid van de studenten. Lijst VUUR en collega’s in de Universiteitsraad houden de vinger aan de pols. Er lopen een aantal projecten in de UU die een verbetering zouden kunnen omvatten:

 1.  Thermos
  THERMOS is een universitair breed project om jou als student inzicht te geven in je studeergedrag, -ervaring en studievoortgang. Aan de hand van feedback krijg je handreikingen om nog efficiënter en effectiever te leren. De eerste stap in dit project is een behoefteonderzoek, waarin we onderzoeken welke informatiebehoefte studenten, docenten, tutoren en studieadviseurs hebben en hoe deze informatie het beste kan worden gepresenteerd. Daarom organiseert Thermos drie focusgroepen voor alle studenten van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Voor je bijdrage krijg je een tientje per focusgroep. Meedoen? Mail dan naar m.j.h.berendsen-4@umcutrecht.nl
  Download de folder voor meer informatie:  flyerthermos.pdf (14 downloads)
 2. Stichting OER
  Ook St. OER doet onderzoek naar studentenwelzijn met een focus op preventie in de bachelorfase. Om het onderzoek vorm te geven horen we graag de mening van de Utrechtse student! Wil jij graag je mening laten horen en OER helpen bij het onderzoek? Meld je dan aan voor een focusgroep (13 november) via onderstaand formulier! Voor een hapje/ drankje wordt gezorgd  https://goo.gl/forms/G4tlvp4jTN07xAiy1
 3. Living HealthyChallenge
  Deze challenge is speciaal bedoeld voor studenten van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU, MBO Utrecht en ROC Midden-Nederland. Iedereen die denkt met zijn of haar expertise en interesse bij te kunnen dragen, is welkom. Je werkt in deze challenge samen met organisaties als Gemeente Utrecht en UMC Utrecht op bijzondere locaties. Meld je nu aan!
  https://www.healthylivingchallenge.nl/
 4. Taskforce Studentenwelzijn
  Het mede door Lijst VUUR opgerichte taskforce gaat het vraagstuk studentenwelzijn structureel onderzoeken, het college van bestuur van adviezen voorzien en allerlei activiteiten organiseren die met het onderwerp te maken hebben. Heb je nou een supergoed idee, wat echt bij een bestuurder op het bureau moet komen? Mail dan naar:  studentwellbeing@uu.nl
 5. Overig
  Er zijn nog meer onderzoekers en maatschappelijke partners met het onderwerp bezig. Voor medezeggenschappers en onderzoekers verdient het aanbeveling het actieplan studentenwelzijn eens door te nemen. De faculteit geneeskunde organiseert bovendien 3 december een burn-out brainstorm (aanmelden via de assessor). Honoursstudenten onderzoeken het welzijn van mede-studenten, deze word gepresenteerd half december, Ook de gemeenteraad is op zoek naar input.
Please follow and like us:

Opening van het academisch jaar

De colleges zijn weer begonnen en ook de medezeggenschap is weer aan de slag gegaan. Lijst VUUR werkt dit jaar in de Universiteitsraad met 7 zetels en ook in faculteitsraden zitten betrokken studenten onder de VUUR-vlag.

Sommigen gingen naar het inwerkweekend van het Landelijk Overleg Fracties (LOF) om daar een aantal cursussen te volgen én de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, te ontmoeten! Lees hier de rapportage van DUB.

Maandag 3 september werd het academisch jaar feestelijk geopend in de Domkerk. Tijdens de plechtigheid werd stilgestaan bij de toenemende werkdruk in de academische gemeenschap. Professoren en studenten speldden een rood vierkantje op hun toga/pak om daarmee stil protest aan te tekenen tegen de teruglopende overheidsfinanciering. Ook de Universiteitsraad deed voltallig aan deze actie mee.

Voorlopig zullen we genoegen moeten nemen met de centjes die we hebben. Lijst VUUR zal er op toezien dat de belangen van studenten worden gehoord bij de verdeling van deze schaarse middelen.

Heb je een vraag over je studie of heb je suggesties voor verbetering: mail ons dan!

Please follow and like us:

VUURkiezingsuitslag

VUUR heeft afgelopen maand liefst 4048 van de 7906 zetels behaald (51,2 %), wat betekent dat alle 7 kandidaten van  VUUR verkozen zijn! Zonder jullie was dat niet mogelijk geweest. Bedankt!

Student Aantal stemmen
1. M.A. (Maaike) Röling, Diergeneeskunde 647
2. C.C. (Bina) Chirino, Geesteswetenschappen 429
3. I.J.M. (Ingrid) Weerts, Geesteswetenschappen 339
4. J. (Jeroen) Poortstra, Geowetenschappen 179
5. F. (Floris) Boudens, Sociale Wetenschappen / Geesteswetenschappen 397
6. D. (Demian) van Gurp, Bètawetenschappen 189
7. T.J. (Tymen) Cobelens, Geowetenschappen 245

 

Lees meer in het DUB artikel over de verkiezingsuitslag. Wij feliciteren ook concurrerende partijen. Partij van de Utrechtse Student (PvdUS) behaalde vier zetels en in het bijzonder verwelkomen we de Vrije Student die één zetel behaalde.

 

Please follow and like us: