Bart Blokland

Bart Blokland (GKG, Geschiedenis)
UHSK, Historicidagen

Commissie: Raadsprioriteiten (RP)
Functie: voorzitter werkgroep SVO (studieverenigingenoverleg)
Portefeuille(s): internationalisering, duurzaamheid, studieverenigingen
E-mail: bart@verenigingvuur.nl

Tijdens zijn bestuursjaar heeft Bart zich vorig jaar hard ingezet voor de thema’s internationalisering en duurzaamheid. Hier heeft hij vele ideeën opgedaan die breder aangepakt kunnen worden dan binnen één studievereniging. Nu gaat hij komend jaar aan de slag om enkele van deze ideeën te kunnen verwezenlijken op facultair niveau.