Diede Kok

Diede Kok (GKG, History; Rechtsgeleerdheid)
UHSK

Commissie: Financiën en Huisvesting (F&H)
Functie: voorzitter werkgroep internationalisering
Portefeuille(s): internationalisering, facultaire overleggen, profilering GW
E-mail: diede@verenigingvuur.nl

Met zijn vlotte babbel is Diede helemaal op zijn plek om de Geesteswetenschappen te promoten. Hij vindt het belangrijk dat deze discipline binnen de wetenschap weer op de kaart wordt gezet als belangrijk onderdeel van de maatschappij. Daarnaast is houdt hij zich bezig met de internationalisering van de faculteit.