Diversiteit

*Deze pagina is inmiddels gekopieerd in een bericht*

In het academisch jaar 2016-2017 heeft VUUR er mede voor gezorgd dat het thema Diversiteit in het strategisch plan van de Universiteit van Utrecht gezet werd. Miny Rajiv en Josefien van Marlen hebben dit gedaan door aandacht aan het onderwerp te geven en een draagvlak te creëren. Dit leidde tot grote successen: diversiteit werd een van de grootste pijlers in het strategisch plan en diversiteit in bredere zin definiëren.

Diversiteit in bredere zin houdt in dat diversiteit niet alleen over etniciteit en gender, maar ook bijvoorbeeld over klasse en (dis)ability. Miny Rajiv en Josefien van Marlen zijn hiervoor aangedragen voor de UU studentenprijs en Josefien van Marlen werd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap uitgenodigd om haar visie te delen.

Verder zijn er verschillende symposia, brainstorms en diagloogavonden over onderwerpen binnen diversiteit georganiseerd en is er een campagne opgezet, genaamd #ITooAmUU om studenten te helpen communiceren over hun belevenissen. Dit lobbyen heeft geleid tot een Taskforce-diversiteit die projecten rondom diversiteit gaat opzetten en officieel zal starten vanaf mei 2017.

Op het moment is de diversiteitscommissie van de Universiteitsraad Utrecht (Fleur Diepstraten, Jaydee Zandgrond, Maartje Koppelman & Anoek Holthuijsen) bezig met diversiteit door te focussen op een aantal projecten, door de taskforce diversiteit te steunen en door contact te zoeken met andere groepen met soortgelijke doelen. Wij zijn onder andere bezig met het verkennen van de volgende onderwerpen: anoniem solliciteren (bij niet-wetenschappelijk personeel), anoniem tentamineren, interculturele vaardigheden in het curriculum krijgen, mogelijkheden tot verbeteren stilteruimtes en awareness voor studenten met een beperking.

De interculturele vaardigheden in het curriculum, houdt in dat we proberen om studenten in aanraking te brengen met interculturele vaardigheden zodat zij kwesties vanuit verschillende perspectieven kunnen zien. De awareness voor studenten met een beperking, houdt in dat we proberen om van het stigma van een lichamelijke of geestelijke beperking af te komen en deze studenten op een krachtige manier te laten zien. Verder steunen wij groepen die evenementen rondom diversiteit opzetten, zoals een groep studenten in Utrecht die zich bezighoudt met het creëren van discussie cirkels voor onderwerpen omtrent diversiteit.