Duurzaamheid

De universiteitsraad legt dit jaar veel nadruk op duurzaamheid. Hiermee wordt duurzaamheid in de ruimste zin van het woord bedoeld. Duurzame bedrijfsvoering en duurzaamheid inpassen in het onderwijscurriculum is wat de universiteit moet nastreven. Het Strategisch Plan 2016-2020 heeft de volgende doelstellingen: elke student is in aanraking gekomen met duurzaamheid en een CO2-neutrale universiteit in 2030.

De universiteitsraad draagt zijn steentje bij door faculteitsraden te helpen met het inpassen van duurzaamheid in de facultaire strategische plannen en in het curriculum. Het eerste succes op dit vlak is al binnen! De faculteit Geesteswetenschappen gaat op zoek naar manieren om in elke bacheloropleiding een goede ‘fit’ met het thema duurzaamheid te bewerkstelligen. Daarnaast is de raad betrokken bij het opzetten van een integrale energiestrategie. De universiteit stelt een energiestrategie op waarin de volgende zaken worden aangepakt: het beperken van de energievraag, het vergroten van het aandeel duurzame opwekking van energie en het verder professionaliseren van de beheerorganisatie. Op deze wijze werkt de universiteit toe naar een duurzamere UU.