Fracties

VUUR behartigt de belangen van studenten aan de Universiteit Utrecht. Hierom heeft ze verschillende fracties in verschillende lagen van het medezeggenschapsorgaan, namelijk in de universiteitsraad en in verschillende faculteitsraden.