Richard Vink

richard_v

Mijn naam is Richard Vink en ik ben dit jaar universiteitsraadlid vanuit lijst VUUR. Ik ben bijna klaar met mijn bacheloropleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast heb ik ook de bachelor Economics and Business Economics gestudeerd. Tevens heb ik in mijn studietijd een fulltime bestuursfunctie vervuld bij de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB). Binnen de universiteitsraad ben ik actief als secretaris van de studentgeleding. In deze hoedanigheid beheer ik de algemene universiteitsraadmail (studentenuraad@uu.nl) en vervul ik de secretariële taken. Ook ben ik vicevoorzitter van de Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studenten. Ik ga dit jaar m’n uiterste best doen om me in te zetten voor alle studenten en zo een zo’n goed mogelijke universiteit te realiseren.