Peter Nafzger

peter

Beste studenten,

Mijn naam is Peter Nafzger, de voorzitter van de studentgeleding 16-17. Ik ben derdejaarsstudent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen student aan de Universiteit Utrecht. Ik heb een grote drive om maatschappelijke vraagstukken aan te grijpen.

In de universiteitsraad wil ik vraagstukken, die op centraal niveau spelen, verduidelijken en transparanter maken. Om dit doel te bereiken, zetel ik in de PR-commissie. Daar probeer ik moeilijke kwesties te vereenvoudigen en zichtbaar te maken, zodat deze voor iedere student tastbaar worden. Mijn goal is om het gedachtegoed te veranderen van: medezeggenschap is een ver van mijn bed-show, naar: medezeggenschap volgt zeggenschap.

Verder houd ik mij bezig met de duurzaamheidsthematiek binnen de UU, zodat duurzaamheid gaat gelden als norm in plaats van als keuze. In het Strategisch-Plan 2016-2020 is deze visie breed opgenomen. Een voorbeeld hiervan is dat de UU in 2030 CO2-neutraal wil zijn. Dit zijn mooie idealen, maar hoe maak je van die visie praktijk? Daarom ben ik in gesprek met de projectgroep duurzaamheid, Fossil Free Movement en de Green Office om ervoor te zorgen dat deze doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Tenslotte ben ik als voorzitter, samen met de vice-voorzitter, dagelijks bezig om het proces te bewaken binnen de studentgeleding. Om de vooruitgang van de raad zoveel mogelijk te waarborgen, komt de studentgeleding tweewekelijks bij elkaar om te vergaderen. Ook houden wij nauw contact met de personeelsgeleding en de beleidsmedewerkers, dit versterkt de kwaliteit van de medezeggenschap en voorkomt dubbel werk.