Maartje Koppelman

maartje

Hey allemaal!

Ik ben Maartje Koppelman, derdejaarsstudent scheikunde aan de UU. Afgelopen jaren heb ik mij beziggehouden met medezeggenschap binnen mijn eigen departement en nu zoek ik het een stapje hogerop. Als bèta in hart en nieren wil ik me aankomend jaar in gaan zetten voor het behoud van kleinschalig onderwijs. Alleen inspirerende hoorcolleges en goede begeleiding van werkcolleges leiden tot het beste onderwijs. Hierin geldt dat kwaliteit nog altijd belangrijker is dan kwantiteit. Daarnaast wil ik graag meer transparantie in de besluitvorming van de universiteit, zodat het voor iedereen begrijpelijk is wat er besloten wordt en wat de gevolgen hiervan zijn voor studenten.

Dit jaar ben ik vice-voorzitter van de commissie financiën, huisvesting & ICT (FHI). Daarnaast houd ik me bezig met projecten rondom de vernieuwing van cursusevaluaties, de aanbesteding van de catering van de UU en meer transparantie van wat er speelt op centraal niveau en de rol van de universiteitsraad hierin.