Ontmoet ons!

Ontmoet hier de Universiteitsraadsfractie VUUR 2018 – 2019. Zij stellen zich voor en benoemen welke verenigingen en speerpunten belangrijk zijn voor de raadsleden. Leer over onze taken en functies. Schroom niet om ons te mailen. Lees ook het DUB-artikel over de Universiteitsraad! Of klik hier voor meer info over de faculteitsraden.

1. Ingrid Weerts (GW, Kunstmatige Intelligentie)
USCKI Incognito, Opleidingscommissie & Studentenpanel KI

Commissie: Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS)
Functie: Voorzitter vereniging VUUR
Portefeuille: Versterking Medezeggenschap
Mail: ingrid@verenigingvuur.nl

Ingrid Weerts (20) is voorzitter van Vereniging VUUR. Graag ziet zij VUUR groeien en floreren. Binnen de Universiteitsraad is ze lid van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken. Hier kijkt zij kritisch naar reglementen die voor studenten belangrijk zijn, zoals het Onderwijs- en Examenreglement en het Studentenstatuut.

Als het aan Ingrid ligt wordt de verplichting om naar studenten te communiceren als een nakijkdeadline van 10 werkdagen niet gehaald wordt, veel strenger nageleefd. Ook wil ze graag dat de herkansingsregeling voortaan op decentraal niveau wordt vastgesteld. Ook maakt ze graag korte metten met de verplichting om een doktersbriefje in te leveren bij ziekte, terwijl huisartsen dergelijke briefjes over het algemeen niet schrijven.

 

2. Jeroen Poortstra (GEO,  Aardwetenschappen)
 UAV, U.S. Histos, Opleidingscommissie Aardwetenschappen

Commissie: Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO)
Functie: fractievoorzitter VUUR
Portefeuille: Studentenwelzijn
Mail: jeroen@verenigingvuur.nl

Jeroen (22) neemt dit jaar plaats in de Universiteitsraad als fractievoorzitter van Lijst VUUR. In de raad is Jeroen lid van de commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie, waar hij zich hard wil maken voor onder andere goede onderwijskwaliteit, een diverse en duurzame UU, en een levendige campus. Jeroen zijn persoonlijke portefeuille is studentenwelzijn. Dit is een onderwerp van grote urgentie, omdat de psychische druk en daaruit volgende klachten de laatste jaren zijn toegenomen. Jeroen verwelkomt suggesties en ervaringen omtrent dit onderwerp met open armen. Ook ziet hij kansen om onderwijskwaliteit te verbeteren door digitale middelen, die actiever onderwijs teweegbrengen en werkdruk bij docenten verlaagt.
Afgelopen jaar heeft Jeroen de bachelor Aardwetenschappen afgerond in de richting fysische geografie en hydrologie. Tijdens zijn bachelor heeft Jeroen via het Erasmus programma een semester in Leeds in Engeland gestudeerd. Verder heeft Jeroen in de opleidingscommissie van aardwetenschappen plaatsgenomen en is actief bij studentenzeilvereniging Histos. Verder doet Jeroen in zijn vrije tijd graag aan wielrennen, lezen en schaken. Jeroen is van plan na zijn raadsjaar de aardwetenschappen verder te bestuderen in het masterprogramma Earth, Surface and Water deel te nemen.

 

3. Bina Chirino (GW, Taal- en cultuurstudies)
Studiestichting Alias, Happietaria, Teiresias

Commissie: Financiën, Personeel en ICT
Functie: Voorzitter Studentgeleding Universiteitsraad
Portefeuille: Diversiteit
Mail: bina@verenigingvuur.nl

Bina (24) maakt onderdeel uit van de commissie Financiën, personeel en ICT (FPI). Ze studeert Taal- en Cultuurstudies en heeft haar ervaring opgedaan bij christelijke studentenvereniging S.S.R.-N.U., studiestichting Alias, en als manager bij studenten pop-up restaurant Happietaria. Ze richt zich binnen de universiteitsraad voornamelijk op studentenwelzijn, internationalisering en diversiteit. In het kader van welzijn vindt ze het belangrijk dat er onder andere aandacht is voor de hoge werkdruk waarmee niet alleen studenten, maar ook personeelsleden te kampen hebben. Daarnaast zijn de UU-faciliteiten voor studenten met een functiebeperking nog niet naar behoren en ziet Bina hier genoeg ruimte voor verbetering. Aan de inclusiviteit naar niet alleen deze groep, maar ook naar internationale studenten en eerstegeneratie studenten kan volgens haar nog veel gedaan worden om de zelfgestelde doelen van de UU te behalen en dit jaar zal ze dus breed aan de slag gaan met dit onderwerp. Dit doet ze het liefst binnen een raad die goed zichtbaar aan het werk is voor alle UU-studenten.

Heb je vragen of opmerkingen over een van deze onderwerpen, of aan de raad in het geheel? Stuur Bina een mailtje of kom langs in de raadskamer in het bestuursgebouw.

 

4. Maaike Röling (DKG, Diergeneeskunde)
V.V.F.C. De Uithof, Opleidingscommissie en Faculteitsraad Diergeneeskunde

Commissie: Financiën, Personeel en ICT
Functie: Secretaris Studentgeleding Universiteitsraad
Portefeuille: Personeel
Mail: maaike@verenigingvuur.nl

Maaike rondde vorig jaar haar bachelor af en neemt dit jaar namens VUUR plaats in de Universiteitsraad. Ze studeert Diergeneeskunde en is daar bij verschillende verenigingen actief geweest. Naast de Universiteitsraad zal zij komend jaar ook plaatsnemen in het bestuur van de Stichting Dag van het Aangespannen Paard, waarmee zij bijdraagt aan de organisatie van een veterinaire buitendag in mei 2019.

Binnen de studentengeleding van de universiteitsraad vervult Maaike de functie van secretaris. Grote kans dat als je mailt of belt met de universiteitsraad, zij de eerste is met wie je in contact komt. Stuur dus vooral al je vragen, ideeën en klachten; Maaike ziet er naar uit ze binnen te zien komen en er samen met de rest van de raad wat mee te mogen gaan doen.

Onderwerpen die Maaike bijzonder interesseren zijn onderwijsinnovatie, organisatie & versterking medezeggenschap, selectie voor opleidingen en integratie van verschillende studentportals. Binnen de raad neemt ze plaats in de commissie Financiën, Personeel en ICT (FPI) waarbinnen ze zich zal buigen over de beleidsstukken die die onderwerpen betreffen. Heb je daar ideeën over, neem dan ook vooral contact met Maaike op. Daarnaast zal ze zich als portefeuillehouder Personeel binnen de studentengeleding bezig houden met personele zaken, deze gaan indirect ook vaak studenten aan. Zonder docenten en ondersteuning zouden we nooit goed onderwijs kunnen krijgen immers!

Neem vooral contact op met Maaike met jouw ideeën over alles dat met de universiteit te maken heeft.

 

5. Floris Boudens (GW & FSW, Geschiedenis & ASW)
SV Eureka (Humanities Honours Programme), Stichting OER, WOinActie

Commissie: Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS)
Functie: Vicevoorzitter OOS
Portefeuille: Onderwijs
Mail: floris@verenigingvuur.nl

Floris (22) is pas-afgestudeerd historicus en studeerde een jaar aan de faculteit sociale wetenschappen. Hij wil zijn kritische houding inzetten ten nutte van een betere UU.  🙂

Gelijktijdig studeren op twee faculteiten is een uitdaging. Het heeft hem doen inzien hoe belangrijk universiteitsbreed beleid is. Daarom vertegenwoordigt Floris de belangen van studenten richting het college van bestuur. Thema’s waar hij zich vooral mee bezig houdt zijn onderwijsfinanciering in een nationaal kader, WOinActie, studentenwelzijn (angst-, verslavings-, depressie-, en burnoutklachten), onderwijs (interdisciplinariteit, honours, uitdaging en kwaliteit) en de positie van studie- en sportverenigingen. 

Naast het raadsjaar doet hij ook onderzoek naar studentenwelzijn binnen de kaders van Stichting OER.

De teruglopende onderwijsfinanciering vanuit het Rijk storen Floris zo erg dat hij zo nu en dan ook de straat op gaat om te protesteren tegen o.a. de werkdruk in Nederlandse academia, de afschaffing van de basisbeurs, verhoging van schuld/rente/hypotheek voor studenten.

 

6. Demian van Gurp (Bèta, Molecular Life Sciences)
UBV, USS PROTON, U.L.S.V. Amino

Commissie: Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO)
Functie: Vice-voorzitter SHO
Portefeuille: Kwaliteitsafspraken
Mail: demian@verenigingvuur.nl

Demian is een derdejaars student aan de faculteit Bètawetenschappen bij de track Molecular Life Sciences (MLS). Hier houdt hij zich bezig met de biologische en farmaceutische velden van dit vakgebied. Samen met enkele medestudiegenoten heeft hij voor MLS, en in de toekomst voor de Bèta Brede Bachelor, een vereniging opgezet voor de studenten genaamd U.L.S.V. Amino. Ook is hij lid bij UBV en Proton.
Persoonlijk houdt Demian er erg van om samen met vrienden een drankje te doen, dit kan zowel thuis zijn als ergens in de stad. Ook vindt hij het erg leuk om samen dingen te ondernemen, zoals naar de bios gaan, dagjes uit en festivals. Verder vindt Demian zijn studie erg interessant en hoopt later dan ook een onderzoeker en docent te worden in bijvoorbeeld neurobiologie, celbiologie, DNA-onderzoek of kankeronderzoek.

Binnen de Universiteitsraad is Demian vicevoorzitter van de commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO). Dit betekent dat hij zich bezighoudt met het strategisch plan, bouw-/renovatie-/sloopplannen, groenvoorziening, duurzaamheid en veel meer.
Demian is natuurlijk voor van alles bereikbaar via d.vangurp@uu.nl, en als hij het antwoord niet weet, zal hij jou doorsturen naar de juiste persoon. Binnen de raad houdt Demian zich met de portefeuille kwaliteitsafspraken voor het wetenschappelijk onderwijs. Dit heeft te maken met het vrijgekomen geld uit de afschaffing van de basisbeurs voor studenten.

 

7. Tymen Cobelens (GEO, Natuurwetenschap en Innovatiemanagement)
C.S. Veritas, Faculteitsraad GEO

Commissie: Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO)
Functie: Penningmeester Studentgeleding Universiteitsraad
Portefeuille: Digitalisering
Mail: tymen@verenigingvuur.nl

Tymen is de penningmeester van de Universiteitsraad in jaar ’18-’19. Hij studeert Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en zit hier in zijn derde jaar. Hij is lid bij de vereniging C.S. Veritas.
Tymen is benaderbaar voor iedereen die vragen heeft die gelinkt zijn aan de Universiteit Utrecht. Hij zit ook in de commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO).