Fractie 18 – 19

Op 14, 15 en 16 mei konden studenten van de Universiteit Utrecht stemmen voor een aantal faculteitsraden en de Universiteitsraad, ookwel U-raad genoemd. Ontmoet hier de Universiteitsraadfractie VUUR 2018 – 2019. Zij stellen zich voor en benoemen welke verenigingen en speerpunten belangrijk zijn voor de kandidaten. Schroom niet om ons te mailen.

1. Ingrid Weerts (GW, Kunstmatige Intelligentie)
USCKI Incognito, Onderwijscommissie KI

Dit is Ingrid Weerts (20), student Kunstmatige Intelligentie. Elke dag ziet ze enorm volle collegezalen, en docenten die haast bezwijken onder werkdruk. Ze ziet dat bijna niemand zich betrokken voelt bij de medezeggenschap en bij de universiteitsraad. Dat is gek, want de raad gaat over jouw onderwijs. De studentgeleding praat mee over jouw zitplekken in de UB, over wanneer jij je collegegeld moet betalen, en over de didactische training van jouw studentassistenten. En toch was een opkomst van 26,3% in het afgelopen jaar historisch hoog.

Ingrid vindt dat bizar. De universiteitsraad
vertegenwoordigt jou, maar dat kan alleen als jij je stem laat horen. Ze wil al haar politieke ervaring en medezeggenschapservaring inzetten om voor jou aan de slag te gaan. Met een stem op Ingrid, stem je voor rechtvaardig en kwalitatief onderwijs, en voor een toegankelijke universiteitsraad. Met vragen, suggesties en ideeën mag je haar altijd mailen via
i.j.m.weerts@students.uu.nl – niet alleen tijdens de verkiezingen, maar daarna absoluut ook. Tot bij de stembus!

 

2. Jeroen Poortstra (GEO,  Aardwetenschappen)
 UAV, U.S. Histos
mail: j.poortstra@students.uu.nl

Jeroen (22)  heeft dit jaar de bachelor Aardwetenschappen aan de faculteit GEO afgerond. Naast zijn studie is hij  bij zeilvereniging Histos lid van verschillende commissies en een wedstrijdteam. Hij is betrokken bij het onderwijs aan de universiteit. Zo is hij lid geweest van de opleidingscommissie van aardwetenschappen en de onderwijscommissie van studentenvakbond VIDIUS. In de OC heeft  hij zich bezig gehouden met verbetering van de nakijktermijnen en feedback op tentamens en verslagen. Hij zou hier graag mee verder willen gaan in de universiteitsraad.

Daarnaast wil hij zich inzetten voor de mentale gezondheid van studenten door te pleiten voor bewustwording en het doorbreken van het taboe dat erop rust. Ook moet het makkelijker worden om naar een studentpsycholoog te gaan. Ten derde vindt hij een levendige en aantrekkelijke campus met voldoende zelfstudie-, samenwerkings- en ontmoetingsplekken erg belangrijk.

 

3. Bina Chirino (GW, Taal- en cultuurstudies)
Studiestichting Alias, Happietaria, Teiresias
mail: c.c.chirino@students.uu.nl

Bina (24) zit als actieve student niet alleen in haar derde jaar Taal- en cultuurstudies, maar houdt zich ook bezig met een groot aantal extracurriculaire activiteiten. De ervaring die ze in de vele commissies heeft opgedaan bij christelijke studentenvereniging S.S.R.-N.U. en studiestichting Alias, en als manager bij studenten pop-up restaurant Happietaria wil ze gebruiken om een frisse blik te werpen op verschillende thema’s binnen de universiteit. Komend jaar wil ze zich richten op studentenwelzijn, duurzaamheid en diversiteit binnen een raad die zichtbaar aan het werk is voor alle UU-studenten.

 

4. Maaike Röling (DKG, Diergeneeskunde)
V.V.F.C. De Uithof, Onderwijscommissie en Faculteitsraad  DGK
mail: m.a.roling@students.uu.nl

Op deze foto zie je Maaike (20), te vinden in het derde jaar van de studie Diergeneeskunde. Althans, op het moment. Met wat hulp van jou is ze volgend jaar misschien wel te vinden in de Universiteitsraad: om jouw belangen te mogen vertegenwoordigen! Studeren is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met onderwijs, en als student wil je en heb je recht op kwalitatief goed onderwijs. In het bijzonder dat onderwijs wil Maaike zich voor inzetten; onder meer door te kijken naar hoe het de medezeggenschap die het dichtst bij jou staat, zoals opleidingscommissies, het best ondersteund kunnen worden. Immers, een aantal zaken kunnen we universiteitsbreed goed regelen, maar we moeten niet vergeten dat we te maken hebben met verschillende, elk unieke, faculteiten. Daarnaast brengt ze tijdens haar studie diergeneeskunde heel wat tijd door op de Uithof, en vindt het belangrijk dat de Uithof een levendige plek is, met voldoende faciliteiten (denk bijv. ook aan horeca) en groen.

Ervaring van een jaar in de faculteitsraad/opleidingscommissie op haar eigen faculteit wil ze meenemen om zich volgend jaar naast de veterinaire student, ook voor alle studenten aan onze universiteit in te zetten! Mag zij volgend jaar ook jouw belangen vertegenwoordigen? Stem dan Lijst VUUR op 14 t/m 16 mei!

 

5. Floris Boudens (GW + FSW, Geschiedenis + ASW)
SV Eureka (Humanities Honours Programme), UHSK, Versatille
mail: f.boudens@students.uu.nl

Floris (21) is derdejaars geschiedenisstudent, daarnaast is hij dit jaar begonnen met Algemene Sociale Wetenschappen. Hij wil zijn kritische houding inzetten ten nutte van een betere UU.   🙂

Gelijktijdig studeren op twee faculteiten is een uitdaging. Het heeft hem doen inzien hoe belangrijk universiteitsbreed beleid is. Daarom wil hij volgend jaar studentenbelangen vertegenwoordigen in de Universiteitsraad. Daar worden zowel grote thema’s besproken, als kleine zaken die toch gestroomlijnd moeten worden. Een belangrijk punt dat hij wilt verdedigen is de eerlijke beursverdeling en opkomen voor de belangen van studieverenigingen. De UU zou inhoud en betrokkenheid (ook) moeten belonen. Floris staat daarnaast voor het verbeteren van kwalitatief onderwijs en honoursprogramma’s. Daarnaast moet er niet alleen meer aandacht, maar ook meer oplossingen komen voor de psychologische lasten van onze studenten. Denk bijvoorbeeld aan het toegankelijker maken van de studentenpsycholoog. Stem daarom lijst VUUR!

 

 

6. Demian van Gurp (Bèta, Molecular Life Sciences)
UBV, USS PROTON, U.L.S.V. Amino
mail: d.vangurp@students.uu.nl

Dit is Demian van Gurp (20) en als een betrokken student aan de Faculteit Bètawetenschappen bij de track Molecular Life Sciences ziet hij allerlei zaken waarvan hij denkt, dit kan toch beter!? Nu merkt hij ook dat er op hoger niveau nog van alles moet gebeuren om te garanderen dat het studeren voor studenten een zo prettig mogelijke ervaring zal zijn. Nu zou hij graag in de universiteitsraad samen met de andere raadsleden bepaalde kwesties aanpakken.

Hij wil werken aan een duurzame UU, waarbij iedereen aan zijn toekomst kan werken. Ook zaken zoals het herkansing reglement wil hij graag naar kijken om hier het beste voor de studenten uit halen. Een levendige en
bruisende Uithof, Binnenstad, UCU en UCR staan ook
zeker op zijn lijstje!

Een stem op Demian betekent een universiteit die meegaat met de moderne tijd en welke voor iedereen als een prettige ervaring beschouwd kan worden!
Wil jij meer weten, heb je opmerkingen of een goed idee? Stuur hem dan een berichtje!
Wil jij dat Demian zich hard ga maken voor jullie belangen? Stem dan 14, 15 en 16 mei op Demian!

 

7. Tymen Cobelens (GEO, Natuurwetenschap en Innovatiemanagement)
C.S. Veritas, Faculteitsraad GEO
mail: t.j.cobelens@students.uu.nl

Tymen (20) studeert Natuurwetenschap en Innovatiemanagement. Naast zijn studie is Tymen ook actief en betrokken. Hij is lid bij C.S. Veritas en heeft al een jaar medezeggenschap op zijn naam staan in de faculteitsraad Geowetenschappen waar hij veel ervaring heeft opgedaan. Tymen is een actieve en betrokken student, en vindt dat het daarom belangrijk dat de actieve en ook de betrokken studenten bij de universiteit goed vertegenwoordigd worden vanuit de Universiteitsraad. Afgelopen jaar heeft Tymen in de faculteit Geowetenschappen een begin gemaakt aan een verandering van het herkansing reglement binnen de faculteit.

Volgend jaar wilt Tymen zich inzetten voor betere communicatie tussen studenten en de universiteit. Ook zou hij graag meer duidelijkheid tussen verschillende faculteiten willen waardoor gemakkelijkere ontplooiing buiten je major kan plaatsvinden. Ook wilt hij zich inzetten voor een betere roostering zodat studenten gemakkelijker buiten de studie maar ook binnen de universiteit zich kunnen ontplooien.