Geesteswetenschappen

Dit jaar bestaat de fractie van Lijst VUUR binnen Geesteswetenschappen uit maar liefst negen enthousiaste VUURtjes! Lees hieronder gauw wie zij allemaal zijn en waar ze zich mee bezig houden.

 1. Katelijn Verweij (TLC, Nederlandse Taal en Cultuur)
Awater, Faculteitsraad 17-18

Commissie: Financiën en Huisvesting (F&H)
Functie: voorzitter studentengeleding (SG)
Portefeuille(s): financiën, huisvesting, promo, interfacultair contact
E-mail: katelijn@verenigingvuur.nl

Katelijn brengt een hoop ervaring aan raadswerk met zich mee door haar eerdere inzet binnen de faculteitsraad in 2017-2018. Hierdoor is ze ook uitermate geschikt om als voorzitter van de studentengeleding de rest van de leden erbij te houden. In tegenstelling tot vorig jaar zit ze nu in de faculteitsraad als lid van de VUUR-fractie. Haar kritische blik en kennis van financiën maken haar tot een grote aanwinst voor de fractie.

 

2. Jan van Rijnbach (GKG, Geschiedenis; Rechtsgeleerdheid)
UHSK

Commissie: MA Onderwijs en Onderzoek (MAO & OZ)
Functie: Lijsttrekker, voorzitter werkgroep Profilering van GW
Portefeuille(s): Profilering GW, landelijk contact (LOF)
E-mail: jan@verenigingvuur.nl

Jan is tijdens de verkiezingsperiode de lijsttrekker voor de fractie geweest. Het resultaat mag er wezen; inmiddels zijn alle kandidaten voor VUUR op de verkiezingslijst in de faculteitsraad gekomen. Hij maakt zich zorgen over de staat van de geesteswetenschappen binnen Nederland en wil dit graag verbeteren. Zo heeft hij bijgedragen aan het creëren van de nieuwe werkgroep Profilering van GW en onderhoudt hij landelijke contacten via het LOF.

 

3. Amke Schoenmaker (GKG, Kunstgeschiedenis)
Stichting Art

Commissie: BA Onderwijs (BAO)
Functie: voorzitter werkgroep raadsuitjes
Portefeuille(s): (inter)facultair en landelijk contact, BA onderwijs
E-mail: amke@verenigingvuur.nl

Amke ons Vlamke, zo staat deze vrolijke dame ook wel bekend binnen de fractie sinds de verkiezingsperiode. Door haar enthousiasme heeft ze een voorkeurszetel binnen de faculteitsraad gekregen. Ze houdt zich graag bezig met het leggen van contacten zowel binnen als buiten de faculteit. Daarnaast zorgt ze er ook voor dat het raadswerk ook een beetje gezellig blijft door leuke activiteiten te organiseren.

 

4. Job Petersen (TLC, English Language and Culture)
Albion, Carrièredag UU

Commissie: Raadsprioriteiten (RP)
Functie(s): secretaris SG & VUUR, voorzitter werkgroep promo
Portefeuille(s): zichtbaarheid, studieverenigingen, studentenwelzijn
E-mail: job@verenigingvuur.nl

Net als Amke heeft ook Job een voorkeurszetel binnen weten te slepen. Als secretaris zorgt hij ervoor dat alle administratie voor de studentengeleding op orde is en het overzicht voor alle plannen wordt bewaard. Deze functie combineert hij met zijn taken binnen het bestuur van VUUR. Daarnaast houdt hij zich bezig met de zichtbaarheid van de FR op allerlei manieren en zet hij zich in voor het welzijn van studenten en de belangen van studieverenigingen.

 

5. Bart Blokland (GKG, Geschiedenis)
UHSK, Historicidagen

Commissie: Raadsprioriteiten (RP)
Functie: voorzitter werkgroep SVO (studieverenigingenoverleg)
Portefeuille(s): internationalisering, duurzaamheid, studieverenigingen
E-mail: bart@verenigingvuur.nl

Tijdens zijn bestuursjaar heeft Bart zich vorig jaar hard ingezet voor de thema’s internationalisering en duurzaamheid. Hier heeft hij vele ideeën opgedaan die breder aangepakt kunnen worden dan binnen één studievereniging. Nu gaat hij komend jaar aan de slag om enkele van deze ideeën te kunnen verwezenlijken op facultair niveau.

 

6. Wouter Meinen (GKG, Geschiedenis)
UHSK, SV Eureka, WOinActie

Commissie: Raadsprioriteiten (RP)
Functie: penningmeester VUUR, voorzitter werkgroep duurzaamheid
Portefeuille(s): duurzaamheid, facultaire overleggen, diversiteit
E-mail: wouter@verenigingvuur.nl

Wouter is de man van het geld komend jaar als penningmeester van VUUR. Hier wil hij graag de financiën toegankelijker maken voor alle VUURtjes. Binnen de faculteitsraad gaat hij zich echter vooral inzetten voor het thema duurzaamheid. Samen met de werkgroep gaat hij concrete voorstellen aandragen bij het faculteitsbestuur, maar vanuit de commissie Raadsprioriteiten gaat hij ook bekijken hoe het eigenlijk in zijn geheel is gesteld met duurzaamheid binnen de faculteit.

 

7, Diede Kok (GKG, History; Rechtsgeleerdheid)
UHSK

Commissie: Financiën en Huisvesting (F&H)
Functie: voorzitter werkgroep internationalisering
Portefeuille(s): internationalisering, facultaire overleggen, profilering GW
E-mail: diede@verenigingvuur.nl

Met zijn vlotte babbel is Diede helemaal op zijn plek om de Geesteswetenschappen te promoten. Hij vindt het belangrijk dat deze discipline binnen de wetenschap weer op de kaart wordt gezet als belangrijk onderdeel van de maatschappij. Daarnaast is houdt hij zich bezig met de internationalisering van de faculteit.

 

8. Marijn Baars (TLC, Nederlandse Taal en Cultuur)
Awater, Biton

Commissie: MA Onderwijs en Onderzoek (MAO & OZ)
Functie: voorzitter werkgroep facultaire overleggen (FOO)
Portefeuille(s): (inter)facultaire overleggen, MA onderwijs, onderzoek
E-mail: marijn@verenigingvuur.nl

Als docent in wording houdt Marijn zich bezig met het onderwijs binnen de faculteit. Hij doet dit via de verschillende informele overlegplatformen waaraan de studentengeleding deelneemt en ook binnen de commissie MA Onderwijs & Onderzoek. Daarnaast is Marijn een echte Neerlandicus en maakt hij zich zorgen over de staat van het onderwijs in Nederland en de internationalisering daarvan.

 

9. Julian Dubbeld (GKG, Geschiedenis)
UHSK

Commissie: Financiën en Huisvesting (F&H)
Functie: voorzitter werkgroep opvolging & overdracht
Portefeuille(s): promo, verkiezingen en overdracht
E-mail: julian@verenigingvuur.nl

Julian zorgt er net als Amke voor dat er naast het serieuze werk voor de faculteitsraad ook genoeg tijd voor leuke dingen zoals feestjes is. Zo draagt hij bij aan het bedenken van interessante berichten op de Facebook en verhalen voor de Instagram. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het organiseren van een gezellig en uitdagend inwerkweekend, zodat de volgende studentengeleding weer goed van start kan gaan.