Projecten

Naast reactieve medezeggenschap waarbij de universiteitsraad op beleidsstukken van het college van bestuur reageert worden er ook regelmatig voorstellen door VUUR zelf gedaan.

VUUR is onder andere bezig geweest met:

Anoniem solliciteren

Collegegeld in gelijke termijnen

Versterking medezeggenschap

Printkosten: studenten betalen meer dan kostprijs

Vernieuwing cursusevaluaties

Anoniem tentamineren & online feedback op tentamens

Internationalisering

InclUUsion

Duurzaamheid

Aanbesteding catering

Diversiteit

OER-boekjes

Studentassistenten

Opgenomen hoorcolleges

Gelijktrekken cursusinschrijfperiodes

Diversiteit

Babel betaalbaar