Gelijktrekken cursusinschrijfperiodes

De Universiteit Utrecht is een brede universiteit met een groot aanbod van opleidingen in allerlei vakgebieden. Echter wordt het studenten niet altijd gemakkelijk gemaakt om vakken aan andere opleidingen of faculteiten te volgen. Eén van de praktische zaken die dat moeilijk maakt is de onduidelijkheid rondom het inschrijven voor cursussen. Op de ene faculteit moet het in de ene week, op een volgende faculteit in de week erna.  De fractie VUUR heeft daarom middels een nota gepleit om 1) de data van cursusinschrijvingen allemaal gelijk trekken en 2) de data in een duidelijk overzicht op een duidelijke plek aan studenten en medewerkers te communiceren.
Door praktische redenen blijft het onderscheid tussen de semesterinschrijving (bij de faculteiten Sociale Wetenschappen, Diergeneeskunde, Recht, Economie, Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Geesteswetenschappen) en de periode inschrijving (bij de faculteiten Geowetenschappen, Bètawetenschappen en Geneeskunde) daarbij bestaan. Het gaat dus om de inschrijvingsdata die tussen beide systemen per volgend jaar gelijk getrokken worden en de verschillende mogelijkheden om dat duidelijk naar studenten en medewerkers te communiceren.