Opgenomen hoorcolleges

Het is een van de meest gehoorde wensen van studenten: alle hoorcolleges opgenomen zodat je ze thuis kunt terugkijken. En een sterke wens, want uit onze  universiteitsbrede facebookenquête bleek dat 90% van de studenten (nog) meer opgenomen hoorcolleges wil.

Fractie VUUR is gaan uitzoeken of deze wens vervult kon worden. Helaas liepen we tegen een aantal obstakels aan: Een belangrijk speerpunt van Educate-it is bijvoorbeeld dat het beleid voor digitalisering niet top-down mag worden ingevoerd. Dit houdt in dat docenten zelf kunnen kiezen wanneer en of ze hun onderwijs willen digitaliseren. Het is natuurlijk heel goed dat docenten hiervoor kunnen kiezen en ruim de tijd krijgen, maar zo zal er niet snel beweging inkomen en zal het waarschijnlijk nog even duren voordat het overal gebruikelijk is dat hoorcolleges worden opgenomen.

Daarom zijn wij op zoek naar manieren om dit proces te versnellen, zoals een factsheet voor docenten, waarin alle negatieve vooroordelen over het opnemen van hoorcolleges (zoals dat er helemaal geen studenten meer komen, het veel werk kost en de privacy de docent in het geding komt) worden weggenomen. Daarnaast proberen we te zorgen dat alle onderwijsruimtes zo snel mogelijk worden voorzien van de juiste technologie, zodat het ook mogelijk is om in alle zalen hoorcolleges op te nemen.