Studentassistenten

Studentassistenten kunnen studenten enorm helpen om de stof van een vak te begrijpen en worden daarom veelvuldig ingezet. Desalniettemin krijgen studentassistenten niet tot nauwelijks didactische training aangeboden. Fractie VUUR heeft daarom gekeken naar wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot didactische training voor student-assistenten.

We hebben hier meerdere studentassistenten en docenten over gesproken en op basis hiervan een nota ingediend bij het college van bestuur. Hierin wordt gepleit voor een kort, faculteitsbreed traject waarbij studentassistenten basale didactische vaardigheden leren. Zo zullen niet alleen studentassistenten zelfverzekerder voor de werkgroep staan, maar zullen zij ook beter in staat zijn hun kennis zo goed mogelijk over te brengen op studenten.

Tijdens de OOS vergadering is deze nota besproken, maar de rector achtte het onnodig om alle student-assistenten trainingen aan te bieden en vond dat een dergelijke training niet rendabel genoeg was. Nu wordt gekeken of we met hulp van de rector de decanen kunnen attenderen op het belang van dergelijke trainingen, zodat het door de faculteitsraden kan worden behandeld en hopelijk waar noodzakelijk geïmplementeerd kan worden.