2015-2016

In de faculteitsraad Bètawetenschappen heeft Daniël den Brave in 2015-2016 zitting genomen namens VUUR.

Daniel-906x1024

Hij heeft zijn focus gelegd op twee beleidspunten:

  • Colleges zoveel mogelijk op dezelfde locatie

In 2014-2015 moest er wel eens tussen het BBG en (de bioscoop in) de binnenstad gereisd worden. Dit is zonde van de onderwijstijd.  Daarom heeft Daniël zich ingezet om colleges zoveel mogelijk op dezelfde plek te laten plaatsvinden.

  • studenten moeten gehoord worden

Er zijn al lange tijd verbetermogelijkheden voor de Bèta faculteit. Zo zijn de cursussen bij biologie al jaren overvol en
daarom kunnen niet alle studenten zich inschrijven voor hun
favoriete vak. De semestervakken zijn bij zowel natuur- als
wiskunde afgeschaft terwijl veel studenten daar fel op tegen
waren. Practica vallen al heel lang buiten de timeslots, wat
vakken volgen buiten de opleiding lastig maakt. Daniël heeft een jaar in de universiteitsraad meegedraaid in het universitaire
systeem. De kennis die hij hier heeft opgedaan heeft hij gebruikt om de inspraak binnen bèta te verbeteren.