Universiteitsraad

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Universiteit Utrecht, die de belangen van studenten behartigt. Elk jaar zijn er verkiezingen over welke twaalf studenten er in de raad zitting mogen nemen, waar studenten voor mogen stemmen. Lijst VUUR is hierin, net zoals de afgelopen jaren, de grootste  partij, dit jaar met zeven leden.

De universiteitsraad houdt zich bezig met het vertegenwoordigen van studentenbelangen, door het college van bestuur te adviseren op allerlei zaken die op de universiteit spelen. Hiernaast heeft ze ook instemmingsrecht op veel onderwerpen. Ook zet de universiteitsraad vaak eigen projecten op. Wat Lijst VUUR allemaal al voor elkaar heeft gekregen valt te zien onder dossiers.

Bekijk hier de huidige fractie.