Nota met facultaire aanbevelingen over internationalisering

Nota met facultaire aanbevelingen over internationalisering

4 maart 2019 internationalisering 0

Raadslid Bart Blokland uit de faculteitsraad van Geesteswetenschappen heeft de afgelopen maanden via de Commissie Raadsprioriteiten onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom internationalisering binnen de faculteit. In de nota heeft hij een aantal constateringen uitgelicht en op basis daarvan de volgende aanbevelingen gedaan:

• Het faciliteren van cursussen Nederlandse taal voor internationale staf en studenten. Een wenselijk voorbeeld hiervan is de manier waarop de Rijksuniversiteit Groningen dit aanpakt.

• Het faciliteren van een cursus over de omgang met een international classroom, bestaande uit studenten met verschillende culturele achtergronden, voor docenten.

• Een model waarin genoeg extra tijd wordt gegeven voor het omzetten van een Nederlandstalige cursus naar een Engelstalige cursus gericht op een internationale werkgroep, die door alle departementen gehanteerd wordt.

• Ondersteuning binnen elk departement om cursussen van niet-Engelstalige native speakers te controleren.

• Mogelijkheden voor (internationale) studenten om meer in contact te komen met studenten van andere opleidingen binnen de faculteit en beter te integreren binnen het Utrechtse studentenleven. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het breder promoten van bestaande lezingen en symposia met aansluitende gelegenheden voor koffie/thee of een borrel en mogelijkheden tot een interdisciplinaire community te onderzoeken. • Het beschikbaar maken van een klein en toegankelijk budget voor studieverenigingen en individuele studenten om initiatieven die de cohesie tussen Nederlandse en internationale studenten binnen de faculteit verbeteren, mogelijk te maken.

• Een betere en bredere informatievoorziening naar internationale docenten over het Utrechtse universiteitssysteem en hun werkomgeving. Mogelijkheden hiervoor zijn het verstrekken van informatieboekjes, kennisclips, flowcharts en onderlinge blogs over relevante onderwerpen.

• Een betere en bredere informatievoorziening naar internationale studenten over het Nederlandse/Utrechtse universiteitssysteem en het leven als student in Utrecht. Mogelijkheden hiervoor zijn het verstrekken van informatieboekjes, kennisclips en samenwerkingen met studenten en studieverenigingen. • De rol en taken van studieadviseurs beter verspreiden onder internationale studenten. Mogelijkheden hiervoor zijn het veranderen van de term study advisor naar student life coach, een speciale voorlichting buiten de introductie en een duidelijkere toelichting over studieadviseurs binnen de informatievoorziening (zie vorige aanbeveling).

• De mogelijkheid voor internationale studenten om deel te nemen aan het honoursprogramma in het Engels en de communicatie over de huidige taaleisen van het honoursprogramma te verbeteren.

Please follow and like us: