Printkosten: studenten betalen meer dan kostprijs -> gekopieerd

Printen op de UU; betalen studenten te veel? Studenten betalen 3 cent per geprinte pagina. Medewerkers printen gratis, maar zien wel op het scherm wat de printopdracht kost. Op intranet was voor medewerkers te lezen dat de prijs die werd weergegeven niet de echte prijs, maar de studentenprijs was en dat de werkelijke kostprijs veel lager lag. VUUR vindt dat studenten niet meer zouden moeten betalen dan de kostprijs.

VUUR-lid Frederique Broers van de faculteitsraad Bèta vond de situatie erg vreemd en stelde hier kritische vragen over aan het faculteitsbestuur.

Het faculteitsbestuur gaf aan dat het verschil in kosten zat in de transactiekosten voor de betaling van de printkosten door studenten. Het systeem waarmee printtegoed kan worden gekoppeld aan een solis-ID brengt namelijk kosten met zich mee.

Xerox verklaarde dat de studentenprijs is opgebouwd uit de kostprijs vermeerderd met een deel van de vaste kosten voor de printers. In dat geval betaalt de student dus een deel van de vaste printkosten, terwijl faculteiten opdraaien op voor het deel van de  vaste printkosten dat wordt toegeschreven aan medewerkers. Lees hier meer over in een artikel op DUB. http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/verwarring-printkosten-betalen-studenten-te-veel.html

VUUR vindt dat goede printvoorzieningen een must zijn en dat studenten hiervoor niet meer zouden moeten betalen dan de kostprijs van het printje. Daarom gaat VUUR verder uitzoeken hoe het zit met het printbeleid op de UU en of de studentenprijs van een printje kan worden verlaagd tot de kostprijs.