Online feedback op tentamens

VUUR is in gesprek met ANS Delft; ANS delft is een online platform waarmee fysieke (papieren) tentamens worden gescand en vervolgens online van feedback voorzien kunnen worden en gecorrigeerd kunnen worden. Het is mogelijk om dit anoniem te doen. Het programma biedt studenten de mogelijkheid online hun feedback online in te zien, en hoeven daardoor niet naar specifieke inzage-momenten. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om de werkdruk van docenten te verlagen, omdat zij beter hun tijd in kunnen delen en niet fysiek aanwezig hoeven te zijn. Educate-IT lijkt vooralsnog niet laaiend enthousiast, omdat zij zelf het online tentaminering programma ‘Remindo’ gebruiken. ANS Delft is echter nog van plan door te zetten op de UU; gesprekken hiervoor volgen in januari/februari.