Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies is het formele adviesorgaan volgens de statuten van VUUR. Als kleine vereniging is een toezichthoudend orgaan niet wettelijk verplicht, maar VUUR vindt het belangrijk zichzelf professioneel te organiseren. Daarom bespreekt de Raad van Advies in ieder geval alle plannen van het bestuur voorafgaand aan de ledenvergaderingen. Daarnaast fungeert het als klankbord bij belangrijke bestuurlijke besluiten. De Raad van Advies heeft ook het recht zelf ongevraagd advies aan het bestuur of de leden uit te brengen.

De Raad van Advies wordt benoemd door leden tijdens de ledenvergadering. Zij worden voorgedragen door het nieuwe bestuur en de zittende leden van de Raad van Advies. Op deze manier wordt enige onafhankelijkheid gewaarborgd, maar ook rekening gehouden met het kleinschalige en persoonlijke karakter van de vereniging. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van de Raad van Advies.

De Raad van Advies

  • Sven Rouschop (BA) is sinds 21 november 2018 lid. Hij is student aan de Faculteit Bètawetenschappen, nadat hij zijn bachelor Geschiedenis heeft afgerond. Binnen de Universiteit Utrecht is hij actief geweest binnen de medezeggenschap bij de faculteitsraad Geesteswetenschappen en vervolgens de universiteitsraad. Tijdens zijn jaar in de universiteitsraad was hij ook voorzitter van VUUR.
  • Katelijn Verweij is sinds 21 november 2018 lid. Zij studeert de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Momenteel is ze tevens fractievoorzitter van VUUR in de faculteitsraad Geesteswetenschappen. Eerder was ze bestuurslid van studievereniging Awater en medezeggenschapper op haar middelbare school.
  • Carlijn van Schijndel (LLB) is sinds 21 november 2018 lid. Ze volgt een master aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) nadat ze de bachelor Rechtsgeleerdheid heeft afgerond. Ze is voor VUUR actief geweest in de faculteitsraad REBO. Daarnaast is ze bestuurslid van VIDIUS geweest en was ze actief bij de Utrechtse studentenpartij Student&Starter.

Contact

Het contact met de Raad van Advies verloopt via de secretaris van VUUR. Deze is te bereiken via bestuur@verenigingvuur.nl.