Sollicitatiecommissie

Sollicitatiecommissie

Als vereniging vindt VUUR het belangrijk dat er niet alleen kritisch wordt gekeken naar de bestuurders van de universiteit, maar ook naar de medezeggenschappers die formele inspraak hebben op het universiteitsbeleid. Daarom heeft VUUR een eigen sollicitatiecommissie, welke verantwoordelijk is voor het samenstellen van de kandidatenlijst voor iedere fractie.

De sollicitatiecommissie van VUUR bestaat uit respectievelijk een commissie voor de universiteitsraad en commissies voor de verschillende faculteitsraden. Deze commissies dragen zorg voor een transparante sollicitatieprocedure, waarbij de sollicitanten hun kwaliteiten optimaal kunnen presenteren.

De sollicitatieprocedure voor de faculteitsraden bestaat uit een kennismakingsgesprek. De kandidaten voor de universiteitsraad doen ook mee aan een casusdag, waarbij de kandidaten een beter beeld krijgen van medezeggenschap. Voorafgaand aan de gesprekken worden kandidaten geselecteerd op basis van een anonieme selectie. Tijdens de sollicitatie wordt er vooral gelet op de algemene samenwerking binnen de groep en een diverse mix van kwaliteiten.

De leden van de sollicitatiecommissie voor de universiteitsraad worden benoemd door leden tijdens een ledenvergadering en bestaat uit in ieder geval één bestuurslid. In principe selecteren de fracties in de faculteitsraden hun eigen sollicitatiecommissie en ondersteunt het bestuur waar nodig.

Sollicitatiecommissie universiteitsraad

  • Job Petersen is bestuurslid van VUUR en fractielid van de faculteitsraad Geesteswetenschappen. Op het moment studeert hij de bachelor English Language and Culture aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Hij was bestuurslid bij studievereniging Albion en organiseerde de Carrièredag van de Universiteit Utrecht. Eerder heeft hij medezeggenschapservaring opgedaan tijdens de middelbare school.
  • Katelijn Verweij is voorzitter van de studentengeleding en de fractie binnen de faculteitsraad. Ze studeert Nederlandse Taal en Cultuur aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Eerder was ze bestuurslid van studievereniging Awater en medezeggenschapper op haar middelbare school.
  • Floris Boudens (BA) is lid van de universiteitsraad en actief bij WOinActie. Hij heeft de bachelor Geschiedenis afgerond aan de Faculteit Geesteswetenschappen en het eerste jaar gevolgd van Algemene Sociale Wetenschappen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen. Op de middelbare school heeft hij ook ervaring opgedaan met medezeggenschap.
  • Maaike Röling (BA) is lid van de universiteitsraad. Ze heeft haar bachelor afgerond aan de Faculteit Diergeneeskunde. Naast raadswerk is ze bestuurslid bij haar sportvereniging en organiseert ze een evenement binnen haar discipline. Voorheen was ze ook lid van de faculteitsraad Diergeneeskunde.
  • Rhea van der Dong (MSc) is alumna van de Universiteit Utrecht. Ze studeerde aan de faculteiten Geesteswetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Ze was voor VUUR actief als voorzitter en binnen de faculteitsraad Geesteswetenschappen en de universiteitsraad. Daarnaast was ze voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en is ze werkzaam bij de VSNU.

Contact

Contact met de sollicitatiecommissie van de universiteitsraad kan worden opgenomen met Maaike Röling via maaike@verenigingvuur.nl. Voor contact met de sollicitatiecommissie voor een faculteitsraad kan een mail worden gestuurd naar Job Petersen via job@verenigingvuur.nl.