Besturen

Het XIIIe bestuur der Vereniging VUUR

Het XIIIe bestuur heeft als primaire taken het voortzetten van de door onze voorgangers uitgezette koers, het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de fracties, het verder profileren van de vereniging tegenover de achterban en een scherp oog houden op de landelijke politieke ontwikkelingen betreffende het hoger onderwijs zijn. Wij delen in grote lijnen de opvatting en visie van eerdere besturen over de vereniging: VUUR is een vereniging voor en netwerk van medezeggenschappers in Utrecht. VUUR staat voor kwalitatief goede en inhoudelijk sterke medezeggenschap. Dit wordt door het bestuur van de vereniging gewaarborgd door het verzorgen van goede communicatie tussen de verschillende fracties en actieve leden, alsmede het betrekken van zoveel mogelijk studenten bij de Utrechtse medezeggenschap.

Bestuursleden:

 

Ingrid Weerts – voorzitter
Job Petersen – secretaris
Wouter Meinen – penningmeester

 

 

 

Oud-besturen:

VUUR heeft elk jaar een nieuw bestuur, dat elk jaar haar best doet om VUUR nog mooier te maken dan het al is. Met dank voor de diensten die ze aan VUUR hebben bewezen,  de oud-besturen:

Bestuur 2017-2018
Sven Rouschop – voorzitter
Paula Keijzer – secretaris
Lotus Ho – penningmeester

Bestuur 2016-2017
Jip den Held – voorzitter
Luka van Groeningen – secretaris
Guido de Groot – penningmeester

Bestuur 2015-2016
Guido Freriks – voorzitter
Daniël den Brave – secretaris
Lieke Nijland – penningmeester
Emily Fransen – trainingsfunctionaris
Koen van der Kooij – websitefunctionaris

Bestuur 2014-2015:
Rhea van der Dong – voorzitter
Jesse van der Plas – secretaris
Ellen Sinot – penningmeester & website

Bestuur 2013-2014:
Chanine Drijver – voorzitter
Anke van Dijk – secretaris
Bas van Houten – penninmeester
Mick van der Valk – algemeen bestuurslid

Bestuur 2012-2013
Isis Hommema – voorzitter
Sven Hermans – secretaris
Mark Posthumus – penningmeester
Bente Zwankhuizen – algemeen bestuurslid

Bestuur 2011-2012
Tamarah Collij – voorzitter
Vivan IJzerman – secretaris
Viola Salemans – penningmeester
Ankie Dols – algemeen bestuurslid
Maud Verlinde – commissaris universiteitsraad
Geurt Henk Spruyt – commissaris faculteitsraad REBO

Bestuur 2010-2011
Ankie Dols – voorzitter
Karin Prummel – secretaris
Elsemieke Laarman – penningmeester
Max Patelski – algemeen bestuurslid

Bestuur 2009-2010
Max Patelski – voorzitter
Marlieke Schipper – secretaris
Willemijn Zwart – penningmeester
Maartje Kleintjes – algemeen bestuurslid namens LinQ
Joanna O’Connor – algemeen bestuurslid namens USF

Bestuur 2008-2009
Eline Reinders – voorzitter
Nienke ter Haar – secretaris
Somayeh Djafari – penningmeester
Pascal Weijers – algemeen bestuurslid namens LinQ
Ellen Geertsema – algemeen bestuurslid namens USF

Bestuur 2007-2008
Peter de Lange – voorzitter
Linda van Weele – secretaris
Wilco Bos – penningmeester
Dian van Erp – algemeen bestuurslid namens LinQ
Marjolein Speelziek – algemeen bestuurslid namens USF

De oprichters van VUUR en tevens de eerste sollicitatiecommissie bestond uit:
Marie-Louise Schonewille (namens de zittende U-Raad)
Felix Zwart (namens LinQ)
Wilco Bos (namens USF Studentenbelangen)