Huidig bestuur

Het bestuur heeft als primaire taken het uitzetten van de algemene koers, het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de fracties, het verder profileren van de vereniging tegenover de achterban en een scherp oog houden op de landelijke politieke ontwikkelingen betreffende het hoger onderwijs. De algemene opvatting en visie van het bestuur over de vereniging is dat VUUR is een vereniging voor en netwerk van medezeggenschappers in Utrecht is. VUUR staat voor kwalitatief goede en inhoudelijk sterke medezeggenschap. Dit wordt door het bestuur van de vereniging gewaarborgd door het verzorgen van goede communicatie tussen de verschillende fracties en actieve leden, alsmede het betrekken van zoveel mogelijk studenten bij de Utrechtse medezeggenschap.

Bestuur XIII (“VUURwerk”) bestaat uit:

Ingrid Weerts
Voorzitter
Algemene Zaken, Pers & Media, Algemene Campagne, Activiteiten
ingrid@verenigingvuur.nl

Job Petersen
Secretaris & vicevoorzitter
Administratie, Verenigingszaken, Lijstvorming
job@verenigingvuur.nl

Wouter Meinen
Penningmeester
Financiën, Werkgroepen, Meerjarenvisie,
Sponsoring

wouter@verenigingvuur.nl

 

Bestuursmail: bestuur@verenigingvuur.nl