Huidig bestuur

NEDERLANDS | ENGLISH

Het bestuur heeft als primaire taken het uitzetten van de algemene koers, het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de fracties, het verder profileren van de vereniging tegenover de achterban en een scherp oog houden op de landelijke politieke ontwikkelingen betreffende het hoger onderwijs. De algemene opvatting en visie van het bestuur over de vereniging is dat VUUR is een vereniging voor en netwerk van medezeggenschappers in Utrecht is. VUUR staat voor kwalitatief goede en inhoudelijk sterke medezeggenschap. Dit wordt door het bestuur van de vereniging gewaarborgd door het verzorgen van goede communicatie tussen de verschillende fracties en actieve leden, alsmede het betrekken van zoveel mogelijk studenten bij de Utrechtse medezeggenschap.

ingrid weerts

Voorzitter

job petersen

Secretaris

Wouter meinen

Penningmeester

Bestuur XIII (“VUURwerk”) bestaat uit:

Ingrid Weerts
Voorzitter
Algemene Zaken, Pers & Media, Design, Activiteiten
ingrid@verenigingvuur.nl

Job Petersen
Secretaris & vicevoorzitter
Administratie, Verenigingszaken, Lijstvorming, Campagne
job@verenigingvuur.nl

Wouter Meinen
Penningmeester
Financiën, Werkgroepen
wouter@verenigingvuur.nl

Bestuursmail: bestuur@verenigingvuur.nl

Ben je benieuwd wie er in het verleden in het VUUR-bestuur heeft gezeten? Klik dan hier!