Vernieuwing cursusevaluaties

De universiteitsraad onderzoekt de mogelijkheden om de cursusevaluaties aan te passen.

De cursusevaluaties zijn een laagdrempelig middel om het onderwijs te verbeteren op opleidingsniveau. Helaas worden ze weinig ingevuld door studenten. Problemen die veel worden genoemd zijn gebrek aan terugkoppeling en te lange enquêtes.

Er zijn goede ideeën om de zichtbaarheid van de resultaten van evaluaties te verbeteren, zoals het mailen van een reactie van de docent naar alle studenten die de evaluatie hebben ingevuld of het plaatsen van een link naar de resultaten op Osiris. Het zou ook mooi zijn om halverwege de cursus een terugkoppelmoment te hebben, zodat kleine dingen direct kunnen worden aangekaart en misschien verbeterd. In overleg met wetenschappelijk personeel en medewerkers van kwaliteitszorg wordt gekeken hoe haalbaar deze ideeën zijn.

Op het moment kijkt de UU naar een nieuw systeem om de evaluaties af te nemen. Nu is dat nog niet op elke faculteit hetzelfde systeem. Afhankelijk van wat het UU-brede systeem gaat worden zijn bepaalde ideeën hopelijk sneller realiseerbaar.