Versterking medezeggenschap

De medezeggenschap voor studenten is georganiseerd op drie niveaus: opleidingscommissies, faculteitsraden en de universiteitsraad. Vanuit het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een nieuwe wet opgesteld: Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen. Na vele onderzoeken, onder andere door de inspectie van onderwijs, is gebleken dat de medezeggenschap niet altijd voldoende rechten heeft en onvoldoende gefaciliteerd wordt om haar taken uit te voeren. Vandaar dat opleidingscommissies voortaan instemmingsrecht krijgen op het Onderwijs Examen Reglement (OER).

Naast de landelijke versterking van de medezeggenschap heeft VUUR samen met de PvdUS een nota geschreven om de medezeggenschap op de UU te verbeteren. Wat willen wij? Op meer vlakken instemmingsrecht, altijd op tijd en volledig geïnformeerd worden en extra budget voor opleidingscommissies en faculteitsraden ter facilitering en ondersteuning van hun werk. Hierbij kun je denken aan training, advies en ambtelijke ondersteuning. Daarnaast moet het aantal uren aansluiten bij de zwaarte van de taak. De nota wordt in de februaricyclus behandeld.