Word lid!

NEDERLANDS | ENGLISH

Lidmaatschap

Inschrijven

Wat leuk dat je interesse hebt in Vereniging VUUR! Zoals je wellicht al weet, is Lijst VUUR één van de partijen van de universiteitsraad en daarnaast ook actief in de faculteitsraden van Geesteswetenschappen, Bètawetenschappen en REBO. We zijn sterk aan het groeien en willen dit jaar ook lijsten starten in de faculteitsraad Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen. Achter de lijsten zit een vereniging, die de fracties ondersteunt en input geeft. Als lid van VUUR krijg je toegang tot de activiteiten, zoals brainstorms, ALV’s en gezellige borrels en kom je ook allerlei interessante mensen tegen, die door hun brede ervaring in de medezeggenschap op leuke plekken zijn gekomen, zoals de politiek.

Lid worden van Vereniging VUUR zorgt er dus voor dat je

  • betrokken blijft bij alles wat speelt in de medezeggenschap van de UU;
  • laagdrempelig input kan leveren voor verschillende medezeggenschapsraden, waar ook echt iets mee wordt gedaan;
  • daarnaast veel leuke en interessante contacten legt.

Klik hier om het lidmaatschapsformulier in te vullen!

Uitschrijven

Het is mogelijk om het lidmaatschap op te zeggen tegen het einde van het verenigingsjaar. Dat kan door uiterlijk 15 augustus een e-mail te sturen naar de secretaris van het bestuur via bestuur@verenigingvuur.nl. Na uitschrijving zullen een aantal persoonsgegevens bewaard blijven in het oud-ledenbestand. Mocht je hier geen behoefte aan hebben, dan het vriendelijke verzoek dit in de mail met het verzoek tot uitschrijving vermelden.

Wil je geen lid meer zijn, maar draag je VUUR nog wel een warm hart toe? Wordt dan Vriend van VUUR! Hierbij wordt je vrijblijvend donateur van VUUR. Meer informatie volgt spoedig op deze website, maar geef graag je interesse hiervoor aan bij de secretaris!