Wouter Meinen

Wouter Meinen (GKG, Geschiedenis)
UHSK, SV Eureka, WOinActie

Commissie: Raadsprioriteiten (RP)
Functie: penningmeester VUUR, voorzitter werkgroep duurzaamheid
Portefeuille(s): duurzaamheid, facultaire overleggen, diversiteit
E-mail: wouter@verenigingvuur.nl

Wouter is de man van het geld komend jaar als penningmeester van VUUR. Hier wilt hij graag de financiën toegankelijker maken voor alle VUURtjes. Binnen de faculteitsraad gaat hij zich echter vooral inzetten voor het thema duurzaamheid. Samen met de werkgroep gaat hij concrete voorstellen aandragen bij het faculteitsbestuur, maar vanuit de commissie Raadsprioriteiten gaat hij ook bekijken hoe het eigenlijk in zijn geheel is gesteld met duurzaamheid binnen de faculteit.