Vereniging VUUR:
Door het VUUR Voor  
jou!

Stem Lijst VUUR!
Dé medezeggenschapspartij van Utrecht!


Onze kernstandpunten

Voor het komende jaar zijn dit de belangrijkste punten die wij in de verschillende raden willen aankaarten:

 • Inzetten op interdisciplinair en flexibel onderwijs. Fysiek college waar het kan, maar wel maatwerk voor online bijwonen. Wij zetten in op Open Science en willen financiële hulp voor mensen die (digitale) studiemiddelen kunnen betalen.
 • Wij blijven ons inzetten voor een toegankelijke en inclusieve campus, met all-gender toiletten en stilteruimtes. Wij zetten ons extra hard in voor eerstegeneratiestudenten en studenten met een niet-westerse migratieachtergrond.
 • Internationalisering blijft ook belangrijk voor ons, daarom wilt VUUR meer taalcursussen om de taalbarriere te verbreken en het onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen.
 • Studentenwelzijn is prioriteit op de universiteit; onder andere door meer studentenpsychologen en studieadviseurs, verbreking drugstaboe en lotgenotengroepen. Sociale veiligheid blijft een aandachtspunt voor de universiteit.
 • Een duurzamer universiteit door een circulaire economie en meer hernieuwbare energie gebruik, daarnaast meer focus op duurzaamheid in onderwijs.
Teresa Pappalardo
Universiteitsraad
 • VUUR wil duurzaam welzijn voor studenten: langdurige en intensievere begeleiding.
 • We pleiten voor de zichtbaarheid van de Geesteswetenschappen, en alle carrièregerichte mogelijkheden die daarbij komen kijken.
 • VUUR maakt zich hard voor diversiteit en inclusie, met een focus op anonieme beoordeling, eerstegeneratiestudenten en genderneutraliteit als uitgangspunt.
 • Duurzaam bewustzijn onder studenten, o.a. in de vorm van eco-voorlichtingen voor studieverenigingen.
 • VUUR maakt zich hard voor de geesteswetenschappelijke binnenstad, om facultaire versplintering tegen te gaan en de zichtbaarheid van studiemogelijkheden te vergroten.
 • Zichtbaarheid van de medezeggenschap, in de vorm van verhoogde transparantie van de medezeggenschapsorganen & hun werk en facultaire stimulatie daarvan.
Pepijn van Manen
Geesteswetenschappen
 • Verbeteren studentenwelzijn.
 • Het vergroten van de inclusiviteit en toegankelijkheid van de faculteit.
 • Verbeteren samenwerking tussen studieverenigingen en de faculteit.
 • Mogelijkheid bieden tot flexibel studeren.
 • Studenten meer ruimte bieden voor studie en ontplooiing.
 • Het verduurzamen van de faculteit.
Ylana Optekamp
Sociale wetenschappen
 • Cum-laude-regeling aanpassen en nakijktermijn docenten naleven
 • Fysieke hoorcolleges opnemen
 • Take-home tentamens verduidelijken
 • Herkansingsbeleid versoepelen
 • Duurzaamheid, internationalisering & diversiteit bevorderen en verbeteren waar nodig!
Elvira Visser
Rechten, Economie, Bestuur en Organisatie

Onderwijs

Hoge onderwijskwaliteit staat centraal in de VUUR standpunten. Dat is waar je als student voor naar de universiteit komt. Dat geldt ook voor digitale vormen van onderwijs, tijdens en na de Coronacrisis.

Lees Meer

Duurzaamheid

De Universiteit Utrecht moet koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Wachten is geen optie meer. VUUR zet zich in om de universiteit voor te bereiden op de toekomst.

Lees Meer

Studentenwelzijn

Studeren is de tijd van je leven. Maar met een hoge werkdruk en financiële druk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zet VUUR zich in om meer aandacht te besteden aan de individuele student.

Lees Meer

Diversiteit

Diversiteit maakt deel uit van de kernwaarden van de academische gemeenschap. VUUR zet zich dan ook in voor een gastvrije universiteit waar iedereen zich thuis kan voelen.

lees Meer

Word lid van Lijst VUUR