Bina Chirino

 

NEDERLANDS | ENGLISH

 

Bina Chirino (GW, Taal- en cultuurstudies)
Studiestichting Alias, Happietaria, Teiresias

Commissie: Financiën, Personeel en ICT
Functie: Voorzitter Studentgeleding Universiteitsraad
Portefeuille: Diversiteit
Mail: bina@verenigingvuur.nl

Bina (24) maakt onderdeel uit van de commissie Financiën, personeel en ICT (FPI). Ze studeert Taal- en Cultuurstudies en heeft haar ervaring opgedaan bij christelijke studentenvereniging S.S.R.-N.U., studiestichting Alias, en als manager bij studenten pop-up restaurant Happietaria. Ze richt zich binnen de universiteitsraad voornamelijk op studentenwelzijn, internationalisering en diversiteit. In het kader van welzijn vindt ze het belangrijk dat er onder andere aandacht is voor de hoge werkdruk waarmee niet alleen studenten, maar ook personeelsleden te kampen hebben. Daarnaast zijn de UU-faciliteiten voor studenten met een functiebeperking nog niet naar behoren en ziet Bina hier genoeg ruimte voor verbetering. Aan de inclusiviteit naar niet alleen deze groep, maar ook naar internationale studenten en eerstegeneratie studenten kan volgens haar nog veel gedaan worden om de zelfgestelde doelen van de UU te behalen en dit jaar zal ze dus breed aan de slag gaan met dit onderwerp. Dit doet ze het liefst binnen een raad die goed zichtbaar aan het werk is voor alle UU-studenten.

Heb je vragen of opmerkingen over een van deze onderwerpen, of aan de raad in het geheel? Stuur Bina een mailtje of kom langs in de raadskamer in het bestuursgebouw.