Categorie: onderwijskwaliteit

#10000uur: samen tegen overwerk

10.000 uur overwerk, elke dag. Dat is de realiteit op de Universiteit Utrecht. Door bezuinigingen en toenemende studentenaantallen krijgen universitaire medewerkers steeds meer taken op hun bord, zonder dat zij hier extra uren of geld voor krijgen.


25 augustus 2020 0

Kwaliteitsafspraken: Lijst VUUR luistert!

  Sinds het collegejaar 2015-2016 starten studenten niet langer met een basisbeurs. Bij het aannemen van de wetswijziging hierover, is beloofd dat de afgenomen geld geïnvesteerd zouden worden in het onderwijs. Vanaf volgend collegejaar komt er daarom negen miljoen euro extra naar de UU. Dat bedrag loopt de komende jaren op tot rond de twintig…
Lees verder


5 oktober 2018 0

Opening van het academisch jaar 2019

  De colleges zijn weer begonnen en ook de medezeggenschap is weer aan de slag gegaan. Lijst VUUR werkt dit jaar in de Universiteitsraad met 7 zetels en ook in faculteitsraden zitten betrokken studenten onder de VUUR-vlag. Sommigen gingen naar het inwerkweekend van het Landelijk Overleg Fracties (LOF) om daar een aantal cursussen te volgen…
Lees verder


8 september 2018 0

Meer duidelijkheid rond de herkansingsregelingen

  Voor sommigen een feest, voor anderen een teleurstelling, maar in ieder geval meer duidelijkheid rond de herkansingsregelingen: lees er meer over in het artikel van de DUB!  


14 november 2017 0

Lijst VUUR heeft een infoboekje gemaakt over de OER

  De afgelopen tijd heeft Fractie VUUR gewerkt aan een boekje dat de Onderwijs- en Examenregeling op een heldere en overzichtelijke manier in kaart brengt. Omdat dit een document is dat vaak wat lastiger te doorgronden valt, voelden wij ons geroepen de bureaucratische mist wat op te klaren. Natuurlijk zou iedere student moeten weten wat…
Lees verder


5 januari 2016 0

Herkansingingsregelingen bij overmacht UU-breed gelijk

  Mede door inzet van fractie VUUR heeft de universiteitsraad tijdens een vergadering met rector magnificus Bert van der Zwaan bedongen dat in de Onderwijs- en Examenegeling van 2016-2017 wordt vastgelegd dat alle studenten hoe dan ook recht hebben op een herkansingsmogelijkheid. Voorheen mochten faculteiten en opleidingen dit nog zelf bepalen, wat ertoe leidde dat…
Lees verder


30 oktober 2015 0

Taalinstituut Babel nog wel betaalbaar?

  In 2012 heeft de Universiteit Utrecht het voormalige James Boswell instituut afgestoten, waarna het instituut een particuliere doorstart heeft gemaakt onder de naam Babel. Er is toen gezegd dat de prijzen vermoedelijk weinig zouden veranderen. In de praktijk zijn de prijzen binnen een jaar echter meer dan verdubbeld. Momenteel zoekt Lijst VUUR uit in…
Lees verder


29 oktober 2015 0