Categorie: toegankelijkheid

Vrouwelijke wetenschapper in laboratorium

Genderquotum voor meer diversiteit op de UU-werkvloer

Lijst VUUR heeft meegeschreven een de Nota Genderquotum en wil de ongelijkheid aan de Universiteit Utrecht aanpakken.


26 mei 2020 0

Website wordt bijgewerkt!

  Eerder dit jaar heeft de website al een nieuwe uitstraling gekregen, maar nu wordt de website ook inhoudelijk nog verder aangepast. Na de bewerkingen is er meer informatie over de organisatie van VUUR beschikbaar en is de informatie over actuele bezigheden van de fractieleden bijgewerkt. Daarnaast is het de bedoeling dat alle nieuwe pagina’s…
Lees verder


7 april 2019 0

Diversiteit onder de aandacht

In het academisch jaar 2016-2017 heeft VUUR er mede voor gezorgd dat het thema Diversiteit in het strategisch plan van de Universiteit van Utrecht gezet werd. Miny Rajiv en Josefien van Marlen hebben dit gedaan door aandacht aan het onderwerp te geven en een draagvlak te creëren. Dit leidde tot grote successen: diversiteit werd een…
Lees verder


20 april 2017 0

Anoniem solliciteren

  Diversiteit staat hoog in het vaandel bij de Universiteit Utrecht. Het heeft ook een prominente plaats in het Strategisch Plan 2016-2020. Lijst VUUR onderzoekt de mogelijkheid om anoniem te solliciteren op de UU, zowel voor masterstudenten als voor medewerkers. Onderzoeken in binnen- en buitenland tonen aan dat anoniem solliciteren (onbewuste) discriminatie bij het invullen van vacatures…
Lees verder


20 januari 2017 0

Lijst VUUR heeft een infoboekje gemaakt over de OER

  De afgelopen tijd heeft Fractie VUUR gewerkt aan een boekje dat de Onderwijs- en Examenregeling op een heldere en overzichtelijke manier in kaart brengt. Omdat dit een document is dat vaak wat lastiger te doorgronden valt, voelden wij ons geroepen de bureaucratische mist wat op te klaren. Natuurlijk zou iedere student moeten weten wat…
Lees verder


5 januari 2016 0

UU: een toegankelijke universiteit?

  Onze samenleving wordt steeds meer divers, maar zien we dat ook genoeg terug binnen de UU? We nemen allemaal andere perspectieven mee, werkervaringen, leefstijlen en culturen. Met diversiteit bedoelen wij dat er bijvoorbeeld verschillen zijn in etniciteit, gender, leeftijd, nationaliteit, (dis)ability, seksuele oriëntatie, onderwijs en religie. Inclusiviteit is vervolgens de volgende stap: het respecteren…
Lees verder


12 november 2015 0

Taalinstituut Babel nog wel betaalbaar?

  In 2012 heeft de Universiteit Utrecht het voormalige James Boswell instituut afgestoten, waarna het instituut een particuliere doorstart heeft gemaakt onder de naam Babel. Er is toen gezegd dat de prijzen vermoedelijk weinig zouden veranderen. In de praktijk zijn de prijzen binnen een jaar echter meer dan verdubbeld. Momenteel zoekt Lijst VUUR uit in…
Lees verder


29 oktober 2015 0