Demian van Gurp

 

NEDERLANDS | ENGLISH

 

Demian van Gurp (Bèta, Molecular Life Sciences)
UBV, USS PROTON, U.L.S.V. Amino

Commissie: Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO)
Functie: Vice-voorzitter SHO
Portefeuille: Kwaliteitsafspraken
Mail: demian@verenigingvuur.nl

Demian is een derdejaars student aan de faculteit Bètawetenschappen bij de track Molecular Life Sciences (MLS). Hier houdt hij zich bezig met de biologische en farmaceutische velden van dit vakgebied. Samen met enkele medestudiegenoten heeft hij voor MLS, en in de toekomst voor de Bèta Brede Bachelor, een vereniging opgezet voor de studenten genaamd U.L.S.V. Amino. Ook is hij lid bij UBV en Proton.
Persoonlijk houdt Demian er erg van om samen met vrienden een drankje te doen, dit kan zowel thuis zijn als ergens in de stad. Ook vindt hij het erg leuk om samen dingen te ondernemen, zoals naar de bios gaan, dagjes uit en festivals. Verder vindt Demian zijn studie erg interessant en hoopt later dan ook een onderzoeker en docent te worden in bijvoorbeeld neurobiologie, celbiologie, DNA-onderzoek of kankeronderzoek.

Binnen de Universiteitsraad is Demian vicevoorzitter van de commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO). Dit betekent dat hij zich bezighoudt met het strategisch plan, bouw-/renovatie-/sloopplannen, groenvoorziening, duurzaamheid en veel meer.
Demian is natuurlijk voor van alles bereikbaar via d.vangurp@uu.nl, en als hij het antwoord niet weet, zal hij jou doorsturen naar de juiste persoon. Binnen de raad houdt Demian zich met de portefeuille kwaliteitsafspraken voor het wetenschappelijk onderwijs. Dit heeft te maken met het vrijgekomen geld uit de afschaffing van de basisbeurs voor studenten.