Genderquotum voor meer diversiteit op de UU-werkvloer

Genderquotum voor meer diversiteit op de UU-werkvloer

26 May 2020 news accessibility 0
Vrouwelijke wetenschapper in laboratorium

Lijst VUUR is mede-indiener van de Nota Genderquotum voor wetenschappelijk personeel. Daarmee wordt een wezenlijke stap gezet richting een cultuurverandering die onze universiteit toegankelijker zal maken voor vrouwen.

Lijst VUUR hecht grote waarde aan de diversiteit van de Universiteit Utrecht-community. Wij zien een toekomst waar iedereen de kans krijgt aan de universiteit te studeren of te werken, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Helaas is dit momenteel niet de realiteit.

Ons universiteitsraadslid Casper de Haes heeft daarom bijgedragen aan de Nota Genderquotum die geschreven is door Lieke Schrijvers (Utrecht PhD Partij) en Ashley van Driel (UUinActie) en wij ondersteunen de oproep aan het College van Bestuur om een cultuurverandering op de werkvloer van de Universiteit Utrecht teweeg te brengen. Door een genderquotum in te zetten als aanjager van gelijkheid binnen al het wetenschappelijk personeel, dragen wij bij aan een snelle en langverwachte cultuurverandering voor vrouwelijke personeelsleden. Het is hoogste tijd dat de kansengelijkheid binnen de Universiteit Utrecht toeneemt!

De man-vrouwverhouding binnen het wetenschappelijk personeel (WP) is ongelijk, niet representatief voor de hoeveelheid geslaagden en wordt ongelijker naarmate men hogere functies (e.g. hoogleraren) in het bijzonder bekijkt. Hoewel meer dan de helft (53,9 procent) van de geslaagde studenten in Nederland vrouw is, neemt de representatie consistent af naarmate men binnen de rangen van de wetenschap promotie maakt. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland bedraagt maar 23,1 procent: nog niet eens een kwart!

Grafiek van genderverhouding aan universiteiten in Nederland.
Genderverhouding aan universiteiten in Nederland (bron: Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren: https://www.lnvh.nl/a-3209/women-professors-monitor-2019)

Binnen de Universiteit Utrecht zijn vooral de verschillen tussen de faculteiten goed zichtbaar. Hoewel de faculteiten REBO en Sociale Wetenschappen in de lagere functieschalen veel vrouwen in dienst hebben, blijven de faculteiten Geowetenschappen en Bètawetenschappen ver achterlopen.

Vooroordelen, stereotypen en het anders (op basis van gender) waarderen van eigenschappen zoals assertiviteit of “goed” leiderschap leiden tot de verminderde kansen voor vrouwen in de academische wereld. Dit leidt tot een niet-representatieve genderverhouding binnen de Universiteit Utrecht. Hoe kan het College, dat ondanks alle cijfers aangeeft het onderwerp uiterst serieus te nemen, dit alsnog toelaten? Er is duidelijk een cultuurverandering nodig, alleen is er nog te weinig concreet invulling gegeven aan deze ambitie.

Door het instellen van een minimum van 40 procent vrouwelijk personeel in alle functiecategorieën voor wetenschappelijk personeel, in alle faculteiten, geven wij een concrete invulling voor de toegankelijkheidsambities van het College. Door meer vrouwen op invloedrijke posities neer te zetten, verdwijnen de nadelige, ingebakken vooroordelen en stereotypen in de loop van de tijd vanzelf. Een aanpassing van de status quo veroorzaakt op effectieve wijze de beoogde cultuurverandering. Dit is het uiteindelijke doel, wat ook wordt bevorderd met bias-trainingen en verplichting voor gender-gelijke sollicitaties. Helaas is dit tot dusver weinig effectief, en vullen wij het gat tussen ambitie en resultaat met dit quotum.