Candidates Humanities

Onze kandidaten voor de Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Deze 16 prachtige personen staan kandidaat voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen. Lees ook vooral hun verhaal onder de foto, over hun motivatie voor de medezeggenschap.

Pepijn van Manen

Lijsttrekker

Pepijn: “Ik wil me graag gaan inzetten voor een universiteit waar iedereen zich welkom kan voelen, of ze nu de eerste van hun gezin zijn die studeren, uit het buitenland komen, of op wat voor andere manier dan ook anders zijn. Vroeger op school zat ik al tegen de directeur te zeuren over wat er allemaal beter kon, en ik wil dit nu zeker doorzetten om met (constructieve) kritiek onze faculteit voor iedereen een mooiere, betere plek te maken!”

Matthijs Brinkhuis

Plek 2

Lid van: UHSK, FUF, DWARS (PJO)

Matthijs: “Het lijkt me allereerst gewoon erg leuk om in de faculteitsraad te zitten! Daarnaast heb ik drie thema’s die ik erg belangrijk vind en waar ik als VUURlid van de faculteitsraad mij voor wil gaan inzetten inzetten: voor het beter ondersteunen van en betere communicatie met andere lagen van medezeggenschap (vooral OC’s en studentassessoren), voor het thema interdisciplinariteit – dat het niet alleen een ‘buzzword’ is, maar daadwerkelijk onze faculteit verder kan brengen – en voor de mentale gezondheid van studenten.”

Annebet van Rijn

Plek 3

Lid van: Alias

Annebet: “Ik wil mij inzetten voor beter en toegankelijker onderwijs. Dit wil ik doen door mij te focussen op de verbetering van begeleiding van eerstejaarsstudenten, specifiek gerstegeneratie studenten en studenten die overkomen van het hbo. Daarnaast wil ik mij bezighouden met het verbeteren van de faciliteiten die bijdragen aan het studentenwelzijn.”

Axel van Dijk

Plek 4

Axel: “I very much believe in the difference that VUUR is trying to make within the university and would love to be a helping hand to the organization in order to represent student interests together so that we can all create a university that both runs flawlessly and where everyone feels comfortable!”

Midas van de Weetering

Plek 6

Midas: “Ik wil graag een positieve impact hebben op de studentenbeleving binnen de faculteit. Als bestuurslid heb ik al een klein beetje ervaren hoe het is om dingen te kunnen doen voor studenten. Als lid van de Faculteitsraad wil ik dit graag naar een hoger niveau tillen en het studentenperspectief helpen vertegenwoordigen bij het maken van beleid. Zo hoop ik de kloof tussen student en faculteit te helpen overbruggen en een meer dienstbare faculteit voor studenten te creëren.

Amber Verspui

Plek 7

Amber: “Gedurende mijn bestuursjaar bij de UHSK en mijn baan als student-assistent heb ik kennis gemaakt met hoe de faculteit werkt en waar mogelijkheden tot verbetering zijn. Volgend jaar wil ik mij dan ook volop inzetten als faculteitsraadslid om deze kant van de universiteit nog toegankelijker te maken voor iedere student”

Iris Pruiksma

Plek 8

Voorzitter van USCKI Incognito en lid van USSV Softijs

Iris: “Volgend jaar wil ik me inzetten voor studentenwelzijn. De Universiteit moet een veilige plek zijn waar studenten een goede en passende begeleiding kunnen krijgen. Daarnaast wil ik graag meer ervaring opdoen rondom besluitvorming.”

Sven Elbers

Plek 9

Student geschiedenis en raadslid 2022-2023.

Jona van Santen

Plek 10

Jeroen Henderix

Plek 11

Hans Kobes

Plek 12

Teresa Pappalardo

Plek 13

Lune de Rijck

Plek 14

Koen Janssen

Plek 15

Pepijne van Rooijen

Plek 16

Stem nu. We rekenen op je.