Lijst VUUR wint
5 zetels

Verenigde Utrechtse Universitaire Raden