OER boekje

De fractie VUUR heeft een boekje geschreven dat de Onderwijs- en Examenregeling helder uitlegt. Veel studenten zijn zich niet bewust van hun rechten en plichten, terwijl dit wel belangrijk is. Lees het boekje!

Het OER boekje is hier beschikbaar.