Jan van Rijnbach

Jan van Rijnbach (GKG, Geschiedenis; Rechtsgeleerdheid)
UHSK

Commissie: MA Onderwijs en Onderzoek (MAO & OZ)
Functie: Lijsttrekker, voorzitter werkgroep Profilering van GW
Portefeuille(s): Profilering GW, landelijk contact (LOF)
E-mail: jan@verenigingvuur.nl

Jan is tijdens de verkiezingsperiode de lijsttrekker voor de fractie geweest. Het resultaat mag er wezen; inmiddels zijn alle kandidaten voor VUUR op verkiezingslijst in de faculteitsraad gekomen. Hij maakt zich zorgen over de staat van de geesteswetenschappen binnen Nederland en wilt dit graag verbeteren. Zo heeft hij bijgedragen aan het creëeren van de nieuwe werkgroep Profilering van GW en onderhoudt hij landelijke contacten via het LOF.