Marijn Baars

Marijn Baars (TLC, Nederlandse Taal en Cultuur)
Awater

Commissie: MA Onderwijs en Onderzoek (MAO & OZ)
Functie: voorzitter werkgroep facultaire overleggen (FOO)
Portefeuille(s): (inter)facultaire overleggen, MA onderwijs, onderzoek
E-mail: marijn@verenigingvuur.nl

Als docent in wording houdt Marijn zich bezig met het onderwijs binnen de faculteit. Hij doet dit via de verschillende informele overlegplatformen waaraan de studentengeleding deelneemt en ook binnen de commissie MA Onderwijs & Onderzoek. Daarnaast is Marijn een echte Neerlandicus en maakt hij zich zorgen over de staat van het onderwijs in Nederland en de internationalisering daarvan.