Vincent de Haes

Passie voor jouw
internationalisering

     Opleiding
     BSc Global Sustainability Sciences,
     Faculteit Geowetenschappen

     LinkedIn
     www.linkedin.com/in/vincent-de-haes/

     E-mail
     vincent@verenigingvuur.nl

     Kantoor
     Bestuursgebouw, kamer 4.14

V.T. (Vincent) de Haes, BSc

Fractielid universiteitsraad / penningmeester VUUR

Profiel
Vincent is in 2019-2020 lid van de universiteitsraad. Hij heeft hiervoor zijn bacheloropleiding Global Sustainability Sciences afgerond. Hierbij heeft hij zich gefocust op welke innovatieprocessen bedrijven kunnen toepassen om duurzamer te zijn en om te gaan met klimaatverandering. Tijdens zijn studie is hij op uitwisseling geweest naar Hong Kong. Hij heeft eerder ervaring opgedaan in de medezeggenschap als vicevoorzitter van de studentengeleding in de faculteitsraad Geowetenschappen.

Universiteitsraad
In de universiteitsraad is Vincent de vicevoorzitter van de Commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO). In deze hoedanigheid zorgt hij ervoor dat de vergaderingen van deze commissie goed worden voorbereid samen met de onafhankelijke voorzitter. Verder is hij contactpersoon voor verschillende studentenorganisaties.

Nevenactiviteiten
Naast zijn medezeggenschapstaken voor de universiteitsraad is Vincent tevens kandidaat-penningmeester van het bestuur van VUUR.

 

Ik wil dit jaar voor VUUR een verbinding zijn met de studenten. Vanuit het perspectief dat de achterban, en eigenlijk alle studenten wel iets weten wat er verbeterd kan worden, ga ik zoveel mogelijk informatie ophalen bij hun, en dit neerleggen bij het CvB zodat de Universiteit wordt verbeterd voor studenten. Dingen zoals de Vagant terug op de uithof, herkansings regelingen, en verbeterde tentamen roosters. Ik zal ten slotte ook waken voor het belang van de student in het strategisch plan en de huisvesting-portefeuille in de commissie SHO. Ik nodig alle studenten uit om mij aan te spreken, en zal ook actief naar ze op zoek gaan. Ik zie uit naar een daadkrachtig en studentgericht jaar!