Universiteitsraad 2017-2018

De fractie VUUR 2017-2018 heeft bij de verkiezingen nogmaals 7 van de 12 zetels in de Universiteitsraad weten te bemachtigen!  Onze fractie bestaat uit zeven enthousiaste studenten die met verschillende achtergronden hun kijk op het onderwijs delen.

Wil je weten waar we nú mee bezig zijn? Lees over onze projectenmail ons en volg ons op Facebook .

Sonja de Wit (DGK, Diergeneeskunde) neemt dit jaar, namens lijst VUUR, plaats in de Universiteitsraad. Naast haar positie binnen de PR-commissie van de Universiteitsraad maakt zij ook deel uit van de Commissie Financiën, Huisvesting en ICT. Sonja vindt dat het welzijn van studenten meer aandacht mag krijgen binnen de UU. Daar zet zij zich dit jaar voor in, vandaar dat zij de portefeuillehouder Studentenwelzijn is. Daarnaast houdt zij zich onder andere bezig met de  toegankelijkheid van de Universiteitsbibliotheek en het proces naar een nieuw rugbyveld. Je kan Sonja altijd bereiken via s.j.dewit@uu.nl

Gwenny Jongebloed (FSW, Algemene Sociale Wetenschappen) zit momenteel namens VUUR in de universiteitsraad, waar zij voorzitter is van de studentengeleding. Ze houdt zich dan ook vooral bezig met het ondersteunen van de raadsleden en zorgen dat alles gestructureerd verloopt. Verder zit Gwenny in de sollicitatiecommissie van de Vicevoorzitter en de Rector Magnificus van het College van Bestuur en buigt ze zich in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS) over onderwerpen als de Onderwijs- en Examenregeleing, selectieprocedures en onderwijskwaliteit. Ze vindt de communicatie met de verschillende medezeggenschapsorganen erg belangrijk, omdat op die manier de belangen van de studenten zo goed mogelijk vertegenwoordigd kunnen worden op centraal niveau. Gwenny is altijd te bereiken via g.jongebloed@uu.nl   

Sven Rouschop (GW, Geschiedenis) is dit jaar fractievoorzitter van Lijst VUUR in de universiteitsraad. Daarnaast is hij deze vice-voorzitter van de commissie Strategie, Personeel & Organisatie (SPO). In deze commissie wordt beleid besproken dat gaat over zaken als internationalisering, diversiteit, HR en personeelszaken. Buiten zijn werk voor de commissie SPO zet hij zich voor een divers aantal zaken in, zoals een evaluatie van de digitale collegekaart en studentbetrokkenheid in het onderwijs. Ook is hij portefeuillehouder Versterking Medezeggenschap. Sven vindt het belangrijk dat alle medezeggenschapsorganen op de UU goed met elkaar samenwerken en van elkaars werk op de hoogte zijn. Hij is dan ook van mening dat Lijst VUUR hier zijn steentje aan moet bijdragen. Sven is altijd te bereiken via s.l.e.rouschop@uu.nl 

 

Joost (REBO, Economics and Business Economics) zit namens VUUR in de universiteitsraad, waar hij tevens secretaris van de studentengeleding is. Hij houdt zich vanuit de commissie Financiën, Huisvesting en IT veel bezig met de ondersteunde en facilitaire zaken, en de bedrijfsvoering van de UU. Bijvoorbeeld hoe de UU in samenwerking met commerciële partijen onafhankelijk kan blijven, hoe de UU de nieuwe privacywetgeving toepast en hoe we informatievoorziening naar studenten toe het beste kunnen inrichten. Daarnaast zorg hij er voor dat iedereen op de raadskamer zorgeloos kan werken, stuurt hij de mails namens de studentengeleding en fixt hij iedereen z’n computerproblemen.

Jonathan Steinebach (GW, Wijsbegeerte) is dit jaar portefeuillehouder personeelszaken. Verder houdt hij zich bezig met het verbeteren van de bereikbaarheid van de medezeggenschap. Hiervoor heeft hij een medezeggenschapsloket opgezet en samengewerkt aan de Week van de Medezeggenschap. Je kunt hem altijd mailen op j.steinebach@uu.nl.

 

 

Robin Wisse van Lijst VUUR

Robin Wisse (GW, Wijsbegeerte, Engelse Taal en Cultuur) houdt zich als voorzitter van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studenten bezig met thema’s waar studenten direct mee te maken krijgen (zoals de OER en de bestuursagenda waarin staat wat het College van Bestuur wil gaan doen dit jaar). Ze zet zich dan ook in om studieverenigingen en faculteitsraden beter te betrekken bij de besluiten die in het bestuursgebouw worden genomen.

Robin vindt het belangrijk dat studenten zich aan de universiteit breed kunnen ontwikkelen, en is dan ook portefeuillehouder Studentontplooiing. Een project waar ze bijvoorbeeld mee bezig is is het mogelijk maken voor studenten om hun eigen onderwijs vorm te geven (letterlijk!). Hiernaast is de UU natuurlijk niet de enige universiteit van Nederland, en kijkt ze bij het Interstedelijk Student Overleg mee naar landelijke gebeurtenissen, zoals wat er bij ons gaat gebeuren met het geld van de afgeschafte basisbeurs.

Vragen? Leuke ideeen? r.wisse@uu.nl


Emma Carpay (GW, Taal- en Cultuurstudies) zit namens lijst VUUR dit jaar in de Universiteitsraad. Emma fungeert als secretaris van commissie Strategie, Personeel en Organisatie (SPO) en is daarnaast portefeuillehouder van duurzaamheid. Projecten waar Emma zich mee bezig houdt zijn afvalscheiding en andere duurzaamheidsprojecten, maar ook de verdeling van de bestuursbeurzen en Week van de Internationale Student (Go Global!). Je kunt Emma altijd bereiken via e.j.e.carpay@uu.nl