Bestuur XV

Bestuur XV

Het bestuur heeft als primaire taken het uitzetten van de algemene koers, het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de fracties, het verder profileren van de vereniging tegenover de achterban en een scherp oog houden op de landelijke politieke ontwikkelingen betreffende het hoger onderwijs. De algemene opvatting en visie van het bestuur over de vereniging is dat VUUR is een vereniging voor en netwerk van medezeggenschappers in Utrecht is. VUUR staat voor kwalitatief goede en inhoudelijk sterke medezeggenschap. Dit wordt door het bestuur van de vereniging gewaarborgd door het verzorgen van goede communicatie tussen de verschillende fracties en actieve leden, alsmede het betrekken van zoveel mogelijk studenten bij de Utrechtse medezeggenschap.

Anna Marije Buren

Voorzitter
voorzitter@verenigingvuur.nl

Wieke Holwerda

Secretaris
Secretaris@verenigingvuur.nl

Casper van Hugten

Penningmeester
penningmeester@verenigingvuur.nl

Joris Canoy

Commissaris Ledenwerving en Campagne
campagne@verenigingvuur.nl

Joost van Woerkom

Commissaris Externe Beeldvorming
ceb@verenigingvuur.nl

Bestuursmail: bestuur@verenigingvuur.nl

Ben je benieuwd wie er in het verleden in het VUUR-bestuur heeft gezeten? Klik dan hier!