Commissies

Commissies

Binnen VUUR zitten de (fractie)leden in verschillende commissies om de vereniging draaiende te houden. Door allemaal een klein bijdrage te leveren wordt er gezamenlijk gezorgd voor de organisatie van de vereniging. Op die manier zorgt iedereen ervoor dat VUUR een goede basis levert voor de medezeggenschappers.

Campagnecommissie
De Campagnecommissie neemt de verantwoordelijkheid van het goed verlopen van de campagne op zich. Hier toe behoren de voorbereiding en de algemene leiding tijdens de verkiezingen.
Kascommissie
De Kascontrolecommissie (KasCo) controleert de financiële administratie van VUUR. Deze controle vindt hoofdzakelijk plaats ten aanzien van de juistheid van de boekhouding en grote afwijkingen op de jaarrekening in vergelijking tot de begroting.
Promotiecommissie
De Promotiecommissie, ook wel PromoCie genoemd, is verantwoordelijk voor alle uitingen van VUUR, voornamelijk op de sociale media. De commissie wordt onderdeel van de Campagnecommissie in campagnetijd.
Raad van Advies
De Raad van Advies, afgekort: RvA, adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle aangelegenheden van VUUR, waaronder in ieder over geval de stukken die het bestuur doet toekomen aan leden voorafgaand aan een algemene vergadering.
Sollicitatiecommissie
De SoCo, of Sollicitatiecommissie, stelt de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de universiteitsraad en eventuele faculteitsraden vast.
Zoekcommissie
De Zoekcommissie (ZoekCo) is volgens het Huishoudelijk reglement belast met het werven van sollicitanten en lijstduwers voor de fractie in de universiteitsraad. Zij selecteert de kandidaten niet, die taak ligt bij de Sollicitatiecommissie (SoCo). De ZoekCo gaat enkel op zoek naar geïnteresseerden.
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie (AcCie) is de commissie die, zoals de naam al zegt, de activiteiten voor leden en niet-leden organiseert voor de vereniging. Als Activiteitencommissie ben jij dus verantwoordelijk voor de activiteiten binnen VUUR!