Sollicitatiecommissie

Sollicitatiecommissie

Als vereniging vindt VUUR het belangrijk dat er niet alleen kritisch wordt gekeken naar de bestuurders van de universiteit, maar ook naar de medezeggenschappers die formele inspraak hebben op het universiteitsbeleid. Daarom heeft VUUR een eigen sollicitatiecommissie, welke verantwoordelijk is voor het samenstellen van de kandidatenlijst voor iedere fractie.

De sollicitatiecommissie van VUUR bestaat uit respectievelijk een commissie voor de universiteitsraad en commissies voor de verschillende faculteitsraden. Deze commissies dragen zorg voor een transparante sollicitatieprocedure, waarbij de sollicitanten hun kwaliteiten optimaal kunnen presenteren.

De sollicitatieprocedure voor de faculteitsraden bestaat uit een kennismakingsgesprek. De kandidaten voor de universiteitsraad doen ook mee aan een casusdag, waarbij de kandidaten een beter beeld krijgen van medezeggenschap. Voorafgaand aan de gesprekken worden kandidaten geselecteerd op basis van de ingestuurde brief en CV. Tijdens de sollicitatie wordt er vooral gelet op de algemene samenwerking binnen de groep en een diverse mix van kwaliteiten.

De leden van de sollicitatiecommissie voor de universiteitsraad worden benoemd door leden tijdens een ledenvergadering en bestaat uit in ieder geval één bestuurslid. In principe selecteren de fracties in de faculteitsraden hun eigen sollicitatiecommissie en ondersteunt het bestuur waar nodig.

Sollicitatiecommissie universiteitsraad

  • Tom Buster(voorzitter)
  • Joris Canoy
  • Eline Pothoven
  • Annemarijn Oudejans
  • Léon Gerridzen>

Contact

Contact met de sollicitatiecommissie van de universiteitsraad kan worden opgenomen via soco@verenigingvuur.nl. Voor contact met de sollicitatiecommissie voor een faculteitsraad kan een mail worden gestuurd naar de fractievoorzitter van de desbetreffende faculteit.