Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden en Leden van verdienste

Vereniging VUUR kent naast het normale lidmaatschap twee bijzondere lidmaatschappen voor leden die veel voor de vereniging hebben betekend; Ereleden en Leden van Verdienste. Ereleden zijn leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Leden van verdienste zijn leden die zich gedurende een langere periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Vereniging VUUR heeft onderstaande leden benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste.

Leden van Verdienste
  • Guide de Groot, sinds 10 februari 2020
  • Bina Chirino, sinds 27 oktober 2021
  • Katelijn Verweij, sinds 27 oktober 2021
  • Ingrid Weerts, sinds 29 juni 2022
  • Marijn Baars, , sinds 29 juni 2022
  • Anneloes Krul, sinds 27 oktober 2022
  • Anna Marije Buren, sinds 19 juni 2023
  • Joost van Woerkom, sinds 19 juni 2023